Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÜZELLİK AKSESUARLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME: GPSR

Yeni teknolojilerin ve çevrimiçi satışların yükselişi nedeniyle, Avrupa Birliği belirli mevzuat kapsamında olmayan ürünlerin düzenleyici çerçevesini belirlemek amacıyla Genel Ürün Güvenliği Direktifi (GPSD)’ni değiştirerek 23 Mayıs 2023’te Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’ni (GPSR) yayınlamıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, AB pazarına sunulan ürünlerin yüksek düzeyde güvenliğini sağlamaktır.

Tarak, sünger, kirpik kıvırıcı ve makyaj fırçası gibi birçok güzellik aksesuarı GPSR kapsamına girmektedir.

GPSR’nin belirli hükümleri (örneğin, çevrimiçi pazar yeri sağlayıcılarının yükümlülükleri), yeni riskleri ilgilendirdikleri için sektöre özgü mevzuat kapsamındaki ürünler için de geçerlidir. Örneğin, çevrimiçi satışlarda belirtilmesi gereken bilgilerle ilgili yeni gereklilikler kozmetik ürünleri için de geçerlidir. Kozmetik ürünler için geçerli gerekliliklere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

GPSR, 13 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüktedir ve bu tarihten önce AB pazarına sunulan ve önceki Direktifle uyumlu ürünler pazarda kalabilir.

Üreticilerin Yükümlülükleri Ve Yetkili Temsilcinin Atanması

Üreticiler piyasaya yalnızca güvenli ürünler sunmalıdır. Bu sonuca ulaşmak için, tasarım ve üretim sürecinde, ürünün amaçlanan ve öngörülebilir kullanımıyla bağlantılı riskleri en aza indirmelidirler. Varsa kalan riskler, uyarılar ve talimatlar gibi bazı güvenlik önlemleriyle azaltılmalıdır.

GPSR, kozmetik ürünlerinin güvenliğini sağlamak için üreticilerin, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirlemiştir:

  • Dahili bir risk analizi yapmak;
  • Teknik dokümantasyon hazırlamak ve güncel tutmak;
  • Ürün piyasaya sunulduktan sonra teknik dokümantasyonu 10 yıl boyunca kullanılabilir tutmak ve talep üzerine yetkili makamlara sunmak;
  • Ürünlerin uygunluğunu korumak için prosedürler uygulamak;
  • Şikayetlerin, geri çağrılmaların ve alınan düzeltici önlemlerin takibini sağlamak;
  • Ürünün, tüketicilerin kolayca anlayabileceği bir dilde güvenlik bilgileri ve talimatlarıyla birlikte sunulması,
  • Tehlikeli ürünler olması durumunda, derhal düzeltici eylemlerde bulunmak, tüketicileri ve piyasa gözetim yetkililerini bilgilendirmek.

Üretici (ister AB’de ister yurtdışında olsun) yazılı bir yetkiyle sorumluluklarının bir kısmını devralacak yetkili bir temsilci atayabilir.

İthalatçıların Yükümlülükleri

İthal ürünler için, GPSR ithalatçılara da bazı yükümlülükler getirmiştir. İthalatçı, AB pazarına girmeden önce ürünün genel güvenlik gerekliliklerine uymasını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, üreticinin aşağıdakileri yaptığını doğrulamalıdır:

  • Dahili bir risk analizi yapmak ve teknik dokümantasyon hazırlamak;
  • Tanımlama için ürüne bir tür, parti veya seri numarası eklemek;
  • Ürüne kendi adını, posta ve elektronik adresini eklemek.

Üretici ve ithalatçının bilgileri ürün üzerinde veya mümkün değilse ürünün ambalajında ​​yer almalıdır.

GPSR’nin temel yeniliklerinden biri, AB dışındaki üreticilerin (AB) 2019/1020 Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi bir AB ekonomik operatörüne sahip olma zorunluluğudur. Bu operatör bir ithalatçı, yazılı yetkiyle belirlenmiş yetkili bir temsilci, AB merkezli bir üretici veya Birlik içinde kurulmuş bir hizmet sağlayıcı olabilir. Ürün veya ambalajı, Birlik pazarına arz edilen ürünlerden sorumlu kişinin adını ve posta ve elektronik adresleri de dahil olmak üzere iletişim bilgilerini taşımalıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?