Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

TRIPHENYL PHOSPHATE: SCCS ÖN GÖRÜŞÜ

Nisan 2024’te SCCS, Triphenyl Phosphate (CAS No.204-112-2, EC No.115-86-6)’ın güvenliğine ilişkin ön görüşü yayınlamıştır.

Endokrin Bozucu Özelliklere Sahip Maddelere İlişkin Arka Plan

7 Kasım 2018’de Komisyon, endokrin bozucu (ED) özelliklere sahip maddelerle ilgili kozmetik ürünlere ilişkin (AT) 1223/2009 sayılı Tüzüğün (“Kozmetik Yönetmeliği”) incelemesini kabul etti. İncelemede, Kozmetik Yönetmeliğinin, ED özelliklerinin sergilenmesi de dahil olmak üzere insan sağlığına potansiyel risk oluşturan kozmetik maddelerin kullanımını düzenlemek için yeterli araçlar sağladığı sonucuna varıldı.

Kozmetik Yönetmeliği’nde ED’lere ilişkin açık hükümler bulunmamaktadır. Ancak insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlayacak düzenleyici bir çerçeve sunmaktadır. Kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin yol açabileceği çevresel kaygılar, 1907/2006 Sayılı (EC) Tüzüğün (“REACH Tüzüğü”) uygulanması yoluyla dikkate alınır. İncelemede Komisyon, daha sonraki güvenlik değerlendirmeleri için Kozmetik Yönetmeliğindeki yasaklar veya kısıtlamalar kapsamına girmeyen potansiyel ED’lerin öncelik listesini oluşturmayı taahhüt ediyor.

Paydaş istişareleri yoluyla sağlanan girdilere dayanarak, kozmetik sektöründeki 28 potansiyel acil servisten oluşan öncelik listesi 2019’un başlarında birleştirildi. Komisyon, bu maddelerin güvenlik değerlendirmesine hazırlık amacıyla 2019’da 14 madde (Grup A) için kamuya açık bir veri çağrısı ve 2021’de 10 madde (Grup B) için ikinci bir çağrı gerçekleştirdi.

Triphenyl Phosphate, veri çağrısının yapıldığı yukarıda belirtilen maddelerden biridir. Triphenyl Phosphateın Arka Planı Triphenyl Phosphate (veya TPP) (CAS No. 204-112-2, EC No. 115-86-6), bildirilen işleviyle kozmetik maddeler ve bileşenler (CosIng) hakkında bilgi için Avrupa veri tabanına dahil edilmiştir. ‘plastikleştirici’, aksi takdirde kolayca deforme edilemeyecek, yayılmayacak veya işlenemeyecek çeşitli sentetik polimerleri yumuşatmak veya esnek hale getirmek için kullanıldığı anlamına gelir. Triphenyl Phosphate, tırnak cilaları, emayeler veya manikür preparatları dahil olmak üzere tırnak ürünlerinde kullanılır, ancak çeşitli endüstriyel ve diğer tüketici malzemelerinde yangın geciktirici ve plastikleştirici olarak ek işlevlere sahiptir. Şu anda Triphenyl Phosphate, 1223/2009 Sayılı Kozmetik Yönetmeliği (EC) kapsamında düzenlenmemektedir.

Veri çağrısı sırasında paydaşlar, tırnak ürünlerinde plastikleştirici olarak Triphenyl Phosphateın güvenliğini gösteren bilimsel kanıtlar sundular. Komisyon, sağlanan bilgiler ışığında SCCS’den Triphenyl Phosphate konusunda bir güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep ediyor.

Ön görüşün sonucu

1)Sağlanan veriler ışığında ve Triphenyl Phosphateın potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler dikkate alındığında, SCCS, Triphenyl Phosphateın tırnak ürünlerinde maksimum %5 konsantrasyona kadar plastikleştirici olarak kullanıldığında güvenli olduğunu düşünüyor mu?

Şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak SCCS’nin Triphenyl Phosphateın güvenliği konusunda sonuca varması mümkün değildir çünkü genotoksisite potansiyeli göz ardı edilemez.

2)Alternatif olarak, SCCS’ye göre Trifenil Fosfatın tırnak ürünlerinde kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

3)SCCS’nin tırnak ürünlerinde Trifenil Fosfat kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

SCCS’nin talimatı çevresel hususları ele almamaktadır. Bu nedenle bu değerlendirme Trifenil fosfatın çevre açısından güvenliğini kapsamamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?