SORUMLU TEKNİK ELEMAN

Türk Kozmetik Kanun ve Yönetmeliği ile Yönetmelik Ekleri ve ilgili Klavuzlara uygun olarak kozmetik ürün üretimi, piyasaya arzı ve diğer ülkelerdeb ülkemize kozmetik ürün ithalatı konusunda danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, kozmetik üreticilerinin bünyelerinde "Sorumlu Teknik Eleman" istihdam etmesi gerekliliğini belirtmektedir. Piyasaya kozmetik ürün arz eden bütün üreticileri kapsayan bu kanun gereğince Sorumlu Teknik Eleman, ilgili anabilim dallarında eğitim alıp profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip olmalıdır.

Kozmetik Yönetmeliğine göre; “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.”


Bir kozmetik ürünün ithal veya yerli üretim olması farketmeksizin,

  • Piyasaya arz eden firmanın ÜTS sistemine “firma kaydı”nın yapılmış olması
  • Formüldeki bileşenlerin yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edlmiş olması
  • Tüm ürünler için ÜTS’ye ürün bildirimlerinin yapılmış olması
  • Her bir ürün için ayrı ayrı ürün bilgi dosyasının bulundurulması (bu dosya üreticinin GMP sertifikası, formülasyon, bitmiş ürün MSDS, bitmiş ürün TDS, hammadde MSDS, hammadde TDS, analiz sertifikaları, bitmiş ürüne ait test raporları-challenge test, iddiaların kanıtı-stabilite testleri- vs. içerir)
  • 14 maddeden oluşan ürün spesifikasyonlarının, stabilitesinin, kullanılan koruyucunun etkinliğinin başta olmak üzere pek çok parametrenin değerlendirildiği ve hammaddelerin toksikolojik yapısı, ürüne maruziyet, dermal absorbsiyon değerleri kullanılarak hesaplanan MoS değeri de kullanılarak güvnlik değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması
  • Etiketlerinin mevzuta uygunluğunun değerlendirilmesi
  • İddialarının kanıtlanması
  • Üründen sorumlu bir sorumlu teknik elemanın bulunması gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ VE FİYATLANDIRMA

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyatlandırma için bize ulaşın. Aşağıdaki formu doldurarak talebinizi oluşturabiliriniz. En kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır.