Ağız bakımından cilt bakımına kadar giderek daha fazla kozmetik, mikrobiyomu hedefliyor ve probiyotik, prebiyotik veya postbiyotik bileşenler içerecek şekilde pazarlanıyor. Tanımlara bakıldığında;

Pro-biyotik, doğrudan veya mevcut mikrobiyota üzerinde bir etki yoluyla uygulama alanında kozmetik bir fayda elde etmek için bir ürüne cansız veya hareketsiz olarak eklenen canlı bir mikroorganizmadır.

Pre-biyotik, bir ürüne besin olarak eklenen canlı olmayan bir bileşendir. Uygulama yerindeki mikrobiyota tarafından kozmetik bir fayda sağlamak amacıyla kullanılması amaçlanmıştır.

Post-biyotik, inaktive edilmiş mikroorganizmalardan ve/veya çözünür faktörlerden, örneğin canlı veya inaktive edilmiş mikroorganizmalar tarafından salınan ürünler veya metabolik yan ürünler gibi, canlı olmayan bir bileşendir. O da doğrudan veya mevcut mikrobiyota üzerinde bir etki yoluyla uygulama alanında kozmetik bir fayda elde etmek için bir kozmetik ürüne eklenir.

Mevcut Yaklaşımlar

Avrupa Birliği’ndeki (AB) mevcut geçerli düzenlemeler şunları içerir:

  • Ürünler ve içerik maddeleri içi, 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği,
  • Bu ürünlerdeki içerikler için REACH ve Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) Yönetmelikleri;
  • Çalışanların biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklere karşı korunması için işyerinde biyolojik ajanlar Direktifi 2000/54/EC.

Brezilya, Kanada, Japonya, ABD, İsrail, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan ve Tayland gibi diğer bölgelerde de benzer ilkeler izlenmektedir.

Pre-, Pro- ve Postbiyotikler Kozmetik Malzemeler midir?

Özellikle AB’nin kozmetik tanımına bakacak olursak, AB Kozmetik Yönetmeliği 1223/20093’ün 2. Maddesine göre ‘kozmetik ürün’, insan vücudunun dış kısımlarıyla (epidermis, saç sistemi, tırnaklar, dudaklar ve dış genital organlar) veya vücut ile temas halinde olması amaçlanan herhangi bir madde veya karışım anlamına gelir.

Daha kapsamlı açıklamak gerekirse kozmetik hammadde, dişleri ve ağız boşluğunun mukoz zarlarını münhasıran veya esas olarak onları temizlemek, koku vermek, görünüşlerini değiştirmek, korumak, iyi durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek amacıyla; kararlılığını korumak için gerekli her türlü katkı maddesi ve kullanılan işlemden kaynaklanan herhangi bir safsızlık dahil, ancak kararlılığını etkilemeden ayrılabilen herhangi bir çözücü hariç, doğal haldeki veya herhangi bir üretim işlemiyle elde edilen bir kimyasal element ve bileşikleri anlamına gelir.

Bu tanıma göre, bir madde bir “kimyasal element ve bileşikleri” olduğundan, bu, canlı varlıklar olarak pro-biyotiklerin kozmetik içerik olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirmektedir. Pre-biyotikler ve post-biyotikler, canlı olmayan bileşenlerdir, bu nedenle bir maddenin tanımına uyuyor gibi görünmektedir. Tanımda bu geçerli veya geçerli olmayan spesifikasyonun olmaması, bu tür bileşenlerin izin verilmediği veya yasaklanmadığı anlamına gelmez, ancak belirsizlik yaratır ve bazı uzmanlar bu nedenle bu bileşenlere kozmetikte izin verildiğini iddia edebilmektedir.

AB üyesi olmayan ülkelerin kozmetik bir madde için kendi yasal tanımları olmasına rağmen, benzer ilkeler tüm dünyada geçerlidir.

Mikrobiyom İddialarının Doğrulanması

Son bir değerlendirme olarak, tüm tüketici ürünlerinin test edilmesi ve kullanıcı için güvenli olduğunun bulunması ve tüm etkinlik iddialarının doğrulanması önemlidir. Bu nedenle, nihai ürünün güvenliği ve ürün iddialarını kanıtlamak için ilgili bilimsel verilere ihtiyaç vardır. Mikrobiyom, farklı kozmetik ürün türlerinden etkilenen cildin koruyucu bariyerinin bir parçasıdır. Mikrobiyom dostu cilt bakım ürünleri cildin doğal florasını korumalıdır.

Macro Professional olarak, kozmetik ürününüzde Mikrobiyom iddiasında bulunabilmeniz için gerekli analiz hizmetini özenle sağlıyoruz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?