Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Çok sayıda kimyasal ürün (örneğin deterjanlar, boyalar, yapıştırıcılar) AB pazarına sürülmekte ve hem genel halk tarafından günlük yaşamlarında hem de profesyoneller tarafından çalışma ortamlarında kullanılmaktadır. Kimyasal ürünler, kullanım talimatlarına uyulduğunda genel olarak güvenli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, örneğin uygunsuz kullanım veya kazalar nedeniyle kimyasallara kasıtsız maruz kalma meydana gelebilmektedir. Bu olduğunda, o ürünün kimyasal yapısı hakkında ilgili bilgilere anında erişim hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine İlişkin 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) 45. Maddesi ve Ek VIII’i uyarınca, Zehir Merkezlerine sunulmak üzere tehlikeli ürünlerle ilgili bir bilgi dosyası sağlama şartı getirilmiştir. Bu bilgi dosyası acil müdahale ekiplerinin bir ürünün bileşimi hakkında doğru bilgi edinebilmesini sağlar. CLP’de olduğu gibi, mumlar, eriyikler, kamış difüzörler ve diğer ev kokusu ürünleri CLP’nin görev alanına girer ve bu nedenle bu ürünlerde Zehir Merkezi Portal Bildirimine (PCN) gönderilen formülasyon bilgilerini içeren bir UFI numarası bulunması gerekmektedir. CLP Yönetmeliği Ek-VIII uyarınca, üreticiler, ithalatçılar ve diğer ürün sahipleri şunları yapmalıdır:
  • Zararlı karışımların etiketine yapıştırılacak ve/veya SDS’ye basılacak benzersiz bir Formül Tanımlayıcısının (UFI) oluşturulması.
  • PCN formatındaki zararlı karışım dosyalarının her Üye Devlet tarafından atanan kuruma sunulması.
  • İnsan sağlığı veya fiziksel tehlikeler için sınıflandırılmış piyasada bulunan tüm karışımların bildirimi
  • UFI’nin ürün etiketine ve/veya Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) eklenmesi
  • PCN Portalı üzerinden ECHA’YA elektronik olarak veya doğrudan üye devletlerin atanmış organlarına ürün bilgi dosyalarının bildirilmesi
UFI Numarası UFI kısaltmasıyla bilinen benzersiz formül tanımlayıcı, Ürün CLP etiketine eklenmesi gereken 16 karakterli alfasayısal bir koddur. UFI’ye ek olarak, ürün formülasyonu, ticari adı, rengi, ambalajı, ürün kategorisi ve toksikolojik bilgileri gibi karışım hakkında zehir merkezine detaylı bilgilerin de bildirilmesi gerekmektedir. UFI, piyasaya sunduğunuz ürün ile verdiğiniz bilgiler arasında açık bir bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bir UFI atamanın koşulu, aynı UFI ile etiketlenmiş ve bildirilmiş tüm ürünlerin aynı karışım bileşimini ve/veya ürün kategorisini paylaşması gerektiğidir (bir mum ve oda spreyi aynı bileşime sahip olabilir, ancak farklı kategorilerde ürünlerdir bu sebeple aynı UFI’ye girdiklerinde ayrı dosyalara ihtiyaç duyulacaktır).     Kimyasal ürünlerinizi Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine İlişkin 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) 45. Maddesi / Ek VIII gerekliliklerine uygun şekilde güvenle piyasaya arz edebilmeniz için profosyonel ekibimiz ile sizlere PCN (Poison Center Notification) ve UFI Numarası Oluşturma konusunda hizmeti sağlamamızı talep ederseniz, info@macroprof.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?