Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel

GENEL ÜRÜN GÜVELİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN COSMETICS EUROPE KILAVUZU YAYINLANDI!

Cosmetics Europe, 28 Kasım 2023 tarihinde, Eski Genel Ürün Güvenliği Direktifini yürürlükten kaldıran 2023/988 sayılı Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) üzerine kılavuzunu yayınlamıştır.

GPSR, piyasaya sürülen veya piyasaya sunulan tüketici ürünlerinin güvenliğine ilişkin temel kuralları ortaya koyan yüksek düzeyde tüketici koruması  sağlamak amaçlı hazırlanmış bir Yönetmeliktir. 2023/988 sayılı Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR), ürünlerin menşeine, mağazalarda veya çevrimiçi pazaryerlerinde satılmasına bakılmaksızın tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Buna ek olarak GPSR, yalnızca uyumlulaştırılmamış güvenli tüketici ürünlerinin piyasaya sürülmeye devam edilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uyumlulaştırılmış ürünlere ilişkin sektöre özgü mevzuatın kapsamadığı güvenlik hususlarını da ele alır (örneğin, çevrimiçi pazar yerlerinin sorumlulukları, kaza durumundaki yükümlülükler, bilgi edinme hakları ve ürün geri çağırma gibi eylemler). Bu kurallar, AB uyum mevzuatında benzer hükümlerin bulunmadığı durumlarda uygulanabilir.

Yeni Yönetmelik, ürünün güvenliğini veya diğer AB mevzuatında düzenlenmeyen riskleri aşağıdaki yollarla sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Tüketici ürünü güvenliğini değerlendirirken, ürünlerin dinamik yapısı ve bunların birbirine bağlılığı gibi önemli faktörlerin dikkate alınması;
  • Çevrimiçi ve çevrimdışı satışlar arasında ürün güvenliği koşullarının iyileştirilmesi;
  • Tüketicileri çevrimiçi pazaryerleri aracılığıyla satılan tehlikeli ürünlere karşı korumak amacıyla çevrimiçi pazaryerleri için özel ürün güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi;
  • AB’ye ithal edilen tüm uyumlaştırılmamış ürünler için, ürün güvenliği konularından AB’de sorumlu bir ekonomik operatöre sahip olma zorunluluğunun genişletilmesi;
  • Ulusal otoritelere gerekli araçların sağlanması ve böylece uygulama yetkilerinin arttırılması;
  • Tüketicilerle doğrudan teması ve standart geri çağırma bildirimlerini zorunlu kılarak etkili ürün geri çağırmalarının sağlanması.

GPSR 12 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 13 Aralık 2024 itibarıyla tüm Üye Devletlerde doğrudan geçerli olacaktır.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Arasındaki Bağlantı

GPSR’nin tüm hükümleri kozmetik ürünler için geçerli değildir. Kozmetik ürünler asıl olarak, spesifik güvenlilik gerekliliklerini zorunlu kılan Kozmetik Ürünler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. GPSR yalnızca bu gerekliliklerin kapsamına girmeyen yönler ve risk kategorileri için geçerlidir. Bu bağlamda, çevrimiçi/mesafeli satış durumunda sağlanacak bilgilere ilişkin GPSR’nin 19. Maddesi kozmetik ürünler için geçerlidir ve Kozmetik Ürünler Yönetmeliği’nin gerekliliklerini ve özellikle de Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Madde 19 (Etiketleme)’u tamamlayıcı niteliktedir.

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?