Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Aşağıda, yakın zamanda kozmetik mevzuatı çerçevesinde yaşananların ve yakın gelecekte olması beklenen gelişmelerin bir özeti yer almaktadır.

  • CLP 17. ATP  ve CMR Omnibus V, geçiş dönemi olmaksızın 17 Aralık 2022’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
  • CLP 18. ATP’nin ise, 1 Aralık 2023’te yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 18. ATP farklı kozmetik bileşenler ile ilgili olacaktır. CMR Omnibus VI ise henüz yayınlanmamıştır.
  • 2022/1176 sayılı Yönetmelik, kozmetik ürünlerde UV filtreleri olarak Octocrylene (CAS no 6197-30-4) ve Benzophenone-3 (CAS no 131-57-7) ile ilgilidir.
  • 28 Ocak 2023’ten itibaren, Avrupa Birliği piyasasına yalnızca kısıtlamalara uyan ürünlerin piyasada arzı sürdürülebilir.
  • 28 Temmuz 2023’ten itibaren, Avrupa Birliği piyasasına yalnızca kısıtlamalara uyan ürünler ilk kez piyasaya arz edilebilir.
  • İtalya Çevresel Etiketleme Gereksinimleri

11 Eylül 2020’de İtalya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 116 sayılı yazısında, atıklarla ilgili 2018/851 sayılı AB Direktifi ve ambalaj ve ambalaj atıkları hakkında 2018/852 sayılı AB Direktifini uygulayan 3 Eylül 2020 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır.

3 Eylül 2020 tarihli ve 116 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çevresel etiketleme yaklaşımına göre, ambalajların toplanmasını, yeniden kullanılmasını, geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini kolaylaştırmak, tüketicilere ambalajın nihai varış yeri hakkında bilgi vermek ve uygun ürünleri sağlamak için tüm ambalajlar, geçerli UNI teknik standartlarında belirtilen prosedürlere ve Avrupa Komisyonu kararlarına uygun olarak uygun şekilde etiketlenmelidir. Tüm paketler, 1 Ocak 2023’ten itibaren CONAI’nin kılavuzuna göre çevresel etiketleme gereksinimlerini karşılamalıdır. Gereksinimleri karşılamayan ve 1 Ocak 2023 itibariyle hali hazırda piyasaya arzı gerçekleşmiş ve/veya ambalajlanmış ürünler stokları tükenene kadar satılmaya devam edilebilir.

  • 1 Ocak 2021’den itibaren AB’deki kimyasal maddeler ve karışımlarla ilgili yeni Güvenlik Bilgi Formu (SDS) kuralları, Güvenlik bilgi formlarının derlenmesi için bir önceki düzenleyici referansın (Yönetmelik 2015/830) yerini almıştır. 1 Ocak 2021’den önce yayınlanan mevcut SDS’ler, 2020/878 Yönetmelik formatına göre 31 Aralık 2022’ye kadar revize edilmelidir.
  • 2022/1181 sayılı Yönetmelik, kozmetik ürünlerde “Releases Formaldehyde” uyarısının etiketlenmesi ile ilgili düzenlemeler içermektedir.
  • 31 Temmuz 2024’ten itibaren, Avrupa Birliği piyasasına yalnızca kısıtlamalara uyan ürünlerin piyasada arzı sürdürülebilir.
  • 31 Temmuz 2026’dan itibaren, Avrupa Birliği piyasasına yalnızca kısıtlamalara uyan ürünler ilk kez piyasaya arz edilebilir.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?