Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Birleşik Krallık Kozmetik

YENİ ÜRÜN GÜVENLİLİĞİ KANUNU ÜZERİNE İSTİŞARE

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), ürün güvenliği yasalarının “dijital çağa uygun olmasını sağlamak” amacıyla modernleştirilmesi için bir güvenlik danışmanlığı başlatmıştır. Hükümet, gelişen teknolojileri ve yeni alışveriş alışkanlıklarını düzenleyebilmek için Kozmetik Yönetmeliği de dahil olmak üzere kuralları “elden geçirmeye hazır” olduğunu bildirmiştir.

Birleşik Krallık Hükümeti 2021’de OPSS’nin ürün güvenliği mevzuatının genel olarak tüketiciler, işletmeler ve icra makamları için ne kadar iyi çalıştığına dair bilgi aradığı Ürün Güvenliği İncelemesi adı verilen bir kanıt çağrısı başlatılmıştır.

Mevcut istişarenin, güvenlik düzenleme çerçevelerinin nasıl geliştirilebileceği ve gerekirse geleceğe yönelik olarak nasıl hazırlanabileceği konusunda görüş toplanacağı ön görülmektedir. Özellikle, OPSS’nin bir parçası olduğu İşletme ve Ticaret Bakanlığı (DBT), istişare konusunda tüketicilerin, işletmelerin ve yetkililerin görüşlerini almaktadır.

Yeni Güvenlik Rejimi

Teklif beş ana noktayı ele almayı amaçlamaktadır; bunlardan biri OPSS’in liderliğini ve koordinasyonunu geliştirmesidir.

Güncelleme, işletmelerin tehlikeli olabilecek ürünleriyle orantılı yükümlülüklere sahip olduğu yeni bir dönem yaratmayı amaçlamaktadır. DBT ayrıca düzenlemeleri ve sektör liderliğindeki standartları dengeleyerek “daha çevik ve duyarlı bir düzenleyici çerçeve sağlamayı” hedeflediğini belirtmiştir. Bunun, işletmelere yönelik güvenli ürünler geliştirmek için daha fazla kapsam sağlaması beklenmektedir. Departman, ürün güvenliği yasalarını güncelleyerek “iş maliyetlerini azaltmak için gönüllü e-etiketleme gibi dijital çözümleri kullanan ve yükleri azaltmak için dijital seçeneklerin nasıl kullanılabileceğini araştıran” bir rejim  talep etmektedir. Son olarak güncelleme, çevrimiçi alışverişin sokakta olduğu kadar güvenli olması için daha adil bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Böylece çevrimiçi olarak satılan güvenli olmayan ürünlerle ilgili endişeler en aza indirilecektir.

Kozmetik Endüstrisi Üzerindeki Etkiler

Birleşik Krallık’ta yer alan bir kozmetik derneği Birleşik Krallık kozmetik endüstrisinin görüşleriyle istişareye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Görüşmenin başlatılmasından önce dernek, DBT adına Dışişleri Bakanı’na bir mektup yazarak, Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği’nde yer alan ilkelerin zarar görmeyeceğine ve Birleşik Krallık kozmetik endüstrisinin uluslararası kabul görmüş bir güvenlik çerçevesi altında çalışmaya devam edebileceğine dair güvence talep etmiştir. Olası sonuçlardan biri, sektöre dijital çağda sürekliliği sağlayacak güncellenmiş bir çerçeve sağlamakla birlikte tüketicilerin herhangi bir yeni çerçeveye, mevcut katı güvenlik mevzuatında olduğu kadar güven duymama riski de olduğu endişesi dile getirilmiştir. İstişarenin kozmetik ürünlere ilişkin mevzuatın geleceğini belirleyeceğinin de altı çizilmiştir.

Kurallarda yapılan değişikliklerin düzensizliğe ve kafa karışıklığına yol açıp açmayacağı konusunda, Birleşik Krallık hükümetinin değişiklikleri nasıl benimsediği, şüphesiz ve şeffaf şekilde açıklayacağı, öne sürülmüş ve güncellemeleri iletişim yoluyla sektöre yeterli zaman tanınacağı belirtilmiştir.

Henüz fiili bir mevzuat değişikliği teklif edilmemiş olsa da, istişarenin kendisi değişim beklentisi yaratmış ve Brexit geçişiyle getirilen yasal değişiklikleri yönlendirmek için gereken çabaların ardından hâlâ toparlanmaya çalışan işletmelere belirsizlik getirmiş olduğu görüşülmüştür.

Birleşik Krallık’ın Bağımsızlığı

Bunun AB güvenlik düzenlemeleriyle uyumluluk konusunda, içerik maddeleri, ürünler veya Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan düzenleyici çerçeve aracılığıyla tüketicilerin korunmasını sağlamak konusunda Birleşik Krallık, kendi kararlarını verebileceği belirtilmiştir. Birleşik Krallık AB’nin üçüncü ülkesi olduğu için özerklik ilkesinin öneminin farkındadır. Ancak AB, Birleşik Krallık’taki kozmetik şirketleri için önemli bir ticaret ortağıdır ve bu nedenle, Birleşik Krallık’taki işletmelerin sorunsuz bir şekilde ticaret yapmaya devam edebilmelerini sağlamak için AB düzenlemeleri ve diğer uluslararası pazarlarla uyumluluğu sürdürdüğümüzden emin olunması gerekecektir. Güncellemelerin AB ile tam olarak uyumlu olmasa da bunun ticaret engellerinin getirilmesi anlamına gelmediği söylenmiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?