Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

ÜRÜNLERİN TOPLU SATIŞINA İLİŞKİN FRANSIZ KARARNAMESİ

Kasım 2022’de yayınlanan ve kamu sağlığı nedenleriyle toplu satışı yasaklanan ürünlerin listesini belirleyen Fransız Kararnamesi taslağının ardından 2023-837 sayılı Fransız Kararnamesi yayınlandı. Kararname, belirli koşullar altında toplu satışına izin verilen veya kamu sağlığı nedenleriyle yasaklanan ürünlerin listesini içermektedir. Özellikle belirli koşullar altında toplu satışı yapılan ürünler arasında kozmetik ürünler de yer almaktadır.

Belirli koşullar altında toplu satışı yapılacak ürünler;

  • Kullanmadan önce yıkanamayan gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan tek kullanımlık malzemeler;
  • Tek kullanımlık bebek bezleri ve tek kullanımlık özel hijyen koruma ürünleri arasında periyodik hijyenik pedler;
  • Tuvalet kağıdı, ev tipi kağıt havlular, kağıt peçeteler, kağıt mendiller, makyaj pamukları, yüz ve vücut yıkamak veya silmek için kullanılan diğer tek kullanımlık mendiller veya diğer bitkisel lifli eşyalar, tek kullanımlık pamuklu çubuklar;
  • Kısa bir süre sonra insan sağlığına tehlike oluşturması muhtemel çabuk bozulan gıda maddeleri;
  • Tüketiciye satıldığında -12°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanan, D.120-7 maddesinin 8°’sinde belirtilenler dışındaki gıda maddeleri;
  • Komisyonun 1223/2009 Sayılı Tüzüğün (EC) Ek I’inin uygulanmasına ilişkin kılavuzlara ilişkin 25 Kasım 2013 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyin kozmetik ürünlere ilişkin uygulama kararı uyarınca, bitmiş ürün üzerinde koruma ve mikrobiyolojik kontroller için bir “challenge testi”nin gerekli olduğu kozmetik ürünler
  • Maddelerin ve karışımların yanı sıra ürünlerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 16 Aralık 2008 tarih ve (EC) 1272/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü hükümlerine tabi ürünler
  • Deterjanlara ilişkin 31 Mart 2004 tarih ve (EC) 648/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği kapsamında olan ürünler;
  • Biyosidal ürünler, toplu satış açıkça sağlanmadığı takdirde, biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 22 Mayıs 2012 tarih ve (AB) 528/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 3. Maddesinde tanımlandığı şekliyle biyosidal ürünler pazarlama izninde ve ayrıca (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğün 89. Maddesinde öngörülen geçiş tedbirlerinden yararlanan biyosidal ürünler;
  • Ambalajı çocuklara karşı dayanıklı bir kapakla donatılmış veya 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğin (EC) 35. Maddesi uyarınca dokunmayla tespit edilebilecek bir tehlike işareti taşıyan maddeler veya karışımlar.

Özel koşullar

Yukarıda açıklanan ürünler, özelliklerine bağlı belirli riskler dikkate alınarak yalnızca aşağıdaki koşullar altında satıldıklarında toplu olarak satılabilir:

Destekli hizmet, satış noktasında ürünün paketlenmesi ve tüketiciye anında ulaştırılmasının operatör tarafından gerçekleştirildiği satış şeklidir. Ürünün tüketici açısından risk oluşturma ihtimalinin bulunması durumunda, yardım edilen hizmetin, tüketiciye ürüne özgü risklere karşı yeterli korumayı garanti etmesi gerekir.

Toplu “Self-Servis” satışlara uygun bir dağıtım cihazı, ürünün özelliklerine bağlı olarak bütünlüğünün korunmasını mümkün kılan, korunmasını sağlayan, güvenliğiyle ilgili özel gereklilikleri karşılayan ve satış alanının sağlık ve güvenlik gerekliliklerine saygı gösteren bir cihazdır. Ürünün tüketici için bir risk oluşturması muhtemel ise, uygun dağıtım cihazı, ürüne özgü risklere karşı tüketici için yeterli korumayı garanti etmelidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?