Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

TITANIUM DIOXIDE – KULLANIMINDAKİ YENİ SINIRLAMALAR

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 Sayılı (EC) Yönetmeliği’nin Ek II, III, IV ve Ek VI’ sını değiştiren ve düzelten 26 Mayıs 2021 tarihli ve 2021/850 sayılı düzenlemesi yayınlandı.

Bu düzenleme, Titanyum Dioksit’in kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin önemli yenilikler getirmektedir;

Titanyum Dioksit şu anda 1223/2009 Sayılı (EC) Yönetmeliği’nin Ek – IV 143. girişinde listelenmiştir ve E171 girişinde belirtilen saflık kriterlerine uyması koşuluyla kozmetik ürünlerde renklendirici olarak kullanılmasına izin verilir.

Titanyum dioksit ayrıca 1223/2009 Sayılı (EC) Yönetmeliği’nin Ek VI – 27 ve 27a (nano form için) girişlerinde de listelenmiştir. Kozmetik ürünlerde UV filtresi olarak kullanımında maksimum konsantrasyonu %25 dir. Nano formda ise son kullanıcının akciğerlerinin solunmasıyla maruz kalmasına yol açabilecek uygulamalarda kullanılmaması gerekmekte olup sadece belirtilen koşullara sahip olması gerekmektedir.

Titanyum Dioksit’ in bir CMR maddesi olarak sınıflandırılmasının ardından, 6 Ekim 2020’de Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), Madde 15(1) uyarınca gerekli önlemlerin alınması amacıyla Titanyum Dioksit hakkında bilimsel bir görüş kabul edildi.

Aerodinamik çapı ≤ 10 μm olan partiküllerin %1 veya daha fazlasını içeren toz halinde Titanyum Dioksit’ i (solunabilir) kapsayan SCCS görüşü, mevcut verilere dayanarak, toz formunda yüz ürünlerinde kullanıldığında TiO2’nin toz formunun maksimum %25 konsantrasyona kadar ve saç ürünlerinde aerosol sprey formunda maksimum %1,4 konsantrasyona kadar tüketiciler için güvenli olduğu sonucuna varmıştır. Profesyonel kullanımda ise bu oran maksimum %1,1 dir.

SCCS sonuçları ışığında, aerodinamik çapı ≤ 10 μm olan, %1 veya daha fazla partikül içeren toz halindeki Titanyum Dioksit, son kullanıcı tarafından inhalasyon maruziyetine yol açabilecek uygulamalarda kullanıma izin verilmemeli ve bu nedenle, 1223/2009 Sayılı (EC) Yönetmeliği Ek III’ ünde kısıtlanmış maddeler listesine eklenmeli ve bu sonuçlarda belirtildiği gibi yalnızca toz formundaki yüz ürünlerinde ve aerosol saç sprey ürünlerinde kullanımına izin verilmelidir.

EK III deki bu değişiklik Ek IV ve Ek VI’ daki ilgili girişlere de eklenmiştir.

Ek-III aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Ek-IV/ 143 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Ek-VI/ 27 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi (28.05.2021) izleyen yirminci günde yürürlüğe girecektir.

Ekler; 1 Ekim 2021’den itibaren geçerli olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?