Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

TiO2 dahil olmak üzere kimyasal maddelerin kullanımı ve üretimi, AB içinde üretilmeden veya kullanılmadan önce Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri ve standartlarına dayanan sıkı bir kayıt, test ve onay sürecine uymalıdır. Bu yasal gereklilikler, kimyasalların amaçlanan uygulamalarında insan sağlığı ve çevre için güvenli olmasını sağlar.

Kanserojen, mutajenik ve reprotoksik maddeler, bir maddenin üç tehlike türünü de sunabileceği, aynı zamanda sınıflandırma ve yasal yaklaşımdaki benzerlikler nedeniyle genellikle grup olarak adlandırılır. ‘CMR’ kısaltması da yaygın olarak kullanılır. CMR’ler kronik olarak toksiktir ve sağlık üzerinde çok ciddi etkileri vardır.

Bazı Titanyum Dioksit (TiO2) formlarının inhalasyon yoluyla şüpheli kanserojen olarak sınıflandırılması 18.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise iki Avrupa Yönetmeliği yürürlüğe girer:

Bir yanda CLP Tüzüğü’nün (Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi) 14. ATP’si (Teknik ve Bilimsel İlerlemelere Uyum – (Adaptation to Technical and scientific Progress), (Yönetmelik 2020/217)

Diğer yandan kozmetik alanındaki çevirisi 3. CMR Yönetmeliği (Yönetmelik 2021/850).

Sonuç olarak Titanyum dioksit, belirli koşullar altında, soluma yoluyla kategori 2 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Bu ATP, yakın zamanda CMR olarak sınıflandırılan maddeleri yasaklamayı veya düzenlemeyi amaçlayan 3. CMR Yönetmeliği 2021/850 Düzenlemesi ile Kozmetik Yönetmeliği’ne aktartılmıştır.

Bu nedenle, Yönetmelik; Titanyum Dioksit için geçerli kısıtlamaları uygun hale getirmek için Kozmetik Yönetmeliği’nin Ek III (kısıtlı maddeler), IV (renklendiriciler) ve VI’sını (UV filtreler) değiştirmiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?