Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

THYMOL VE EUGENOL İÇİN ÖNERİLEN CLH SINIFLANDIRMALARI

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), İspanya tarafından, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (CLH) için iki teklif yayınlamıştır. Teklif içeriğinde yer alan bileşenler Thymol ve Eugenol ile hedeflenen parfüm bileşenleridir.

2022 yazında İsveç tarafından koku bileşenlerini sınıflandırmak için sunulan sekiz teklifin ardından, İspanya tekrar iki öneride bulunmuştur.

Thymol

CAS No.: 89-83-8

EC No.: 201-944-8

Cosing fonksiyonları

 • DENATURANT
 • FRAGRANCE
 • ORAL CARE
 • SKIN CONDITIONING-MISCELLANEOUS

Kozmetik Yönetmeliği 1223/2009’da güncel durumda düzenlenmesi bulunmamaktadır.

CLP Yönetmeliği 1272/2008

Güncel durumda Ek VI/604-032-00-1’de aşağıdaki sınıflandırmalarla listelenmiştir:

 • Akut Toksik. 4*, H302 – Yutulması halinde zararlıdır
 • Cilt Aş. 1B, H314 – Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur

Eugenol

CAS No.: 97-53-0

EC No.: 202-589-1

Cosing fonksiyonları

 • DENATURANT
 • FRAGRANCE
 • TONIC

Kozmetik Yönetmeliği 1223/2009’da Ek III/71’de listelenmektedir. Ek III/71’de yer alan sınırlamaya göre; konsantrasyonunun durulanmayan ürünlerde %0,001 ve durulanan ürünlerde %0,01’i aştığı durumlarda, bileşen adı içerik listesinde belirtilmelidir.

CLP Yönetmeliği 1272/2008’de güncel durumda Ek VI’da düzenlenmesi bulunmamaktadır.

Sınıflandırma önerileri aşağıdaki gibidir;

 • Akut Toksik. 4, H302 – Yutulması halinde zararlıdır
 • Cilt Tah. 2, H315 – Cilt tahrişine neden olur
 • Göz Tah. 2, H319 – Ciddi göz tahrişine neden olur
 • Skin Sens. 1A, H317 – Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir
 • BHOT SE 3, H336 – Rehavete veya baş dönmesine neden olabilir
 • Aquatic Chronic 2, H411 – Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için toksiktir.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?