Avrupa Birliği Kozmetik

TETRAHYDROPYRANYLOXY PHENOL KULLANIMI YASAKLANDI

4- [(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) oxy] phenol (INCI ismi: TETRAHIDROPIRONILOKSI FENOL) yaygın kullanılan ismi ile Deoksiarbutin hammaddesi, kullanımı ve işlenmesi esnasında ortama 1,4-Dihidroksibenzen (INCI adı: Hidrokinon) salımına sebebiyet vermektedir. Hidrokinon hammaddesi ise Yönetmelikte Ek III’ün 14. Maddesi hariç, 1223/2009 Sayılı Yönetmelik’te Ek II’nin 1339. Maddesi altında listelenen kozmetik ürünlerde kullanılması yasak olan maddeler arasında yer almaktadır.

Bu sebeple kozmetik ürünlerde Tetrahidropiraniloksi Fenol (Deoksiarbutin) kullanımı, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından değerlendirilmiş olup hakkında güvenlik endişeleri bulunduğu sonucuna varılmış ve bu sebeple kullanımının güvenli olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu görüşe dayanarak, Tetrahidropiraniloksi Fenol hammaddesinin kozmetik ürünlerde kullanılması yasaklanmasına ve 1223/2009 (EC) sayılı Tüzüğün Ek II’sindeki yasaklı maddeler listesine eklenmesine karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilmiş olan kararlar üzerine, 1223/2009 sayılı Yönetmelik Ek II – Kozmetik Ürünlerde Yasaklanan Maddeler Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihi (06.07.2021) izleyen yirminci günde yürürlüğe girecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?