Avrupa Birliği Çevre ECHA

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN ÜRETİMİ

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) içinde yasaklanmış ancak ihracat için üretilen tehlikeli kimyasalların üretimine yönelik görüşlerin toplanması için açık bir halkla istişare başlatmıştır. Bu eylem, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın zehirsiz bir çevre elde etme hedefiyle uyumludur. Amaç, AB dışındaki tehlikeli kimyasallar için güvenlik ve sürdürülebilirlik standartları oluşturarak AB’nin dış eylemlerini iç politikalarla uyumlu hale getirmektir. Yaklaşan girişim, AB düzenlemelerini uyumlu hale getirmeyi ve işletmeler için yasal kesinlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Komisyon, kimyasalları insanlara ve çevreye zarar vermeden üretmenin ve kullanmanın önemini vurgulamıştır. Yasaklanmış tehlikeli kimyasallar hala AB içinde ihraç edilmek üzere üretiliyorsa, AB’nin toksik olmayan bir çevre konusundaki tutkusu tehlikeye girmesi mümkündür.  Konumları ne olursa olsun, bu kimyasallar sağlık ve çevre açısından riskler oluşturabilecektir. Düzenlemelerin uyumlaştırılmasını ve netliğini sağlamak için AB, çeşitli üye devletler bu kimyasalların üretimini düzenlemeye başladıkça tek tip bir yaklaşım uygulamayı amaçlamaktadır.

Tehlikeli kimyasalların uluslararası ticareti, AB içinde tehlikeli kimyasalların ithalatı ve ihracatına ilişkin PIC Yönetmeliği aracılığıyla uygulanan Ön Bildirimli Rızaya ilişkin BM’nin Rotterdam Sözleşmesi (PIC) tarafından yönetilmektedir.

Metil-n-Metilantranilat

Avrupa kimyasallar yönetmeliği, hem tüketiciler hem de çevre için dünyadaki en başarılı ve koruyuculardan biri olmuştur.

Bununla birlikte, birçok üçüncü ülkede durum aynı olmaktan çok uzaktır ve tehlikeli olduğu tespit edilen ve Avrupa’da tüketim ürünlerinde kullanımı yasaklanan kimyasalların ihracat için üretilmesi alışılmadık bir durum değildir.

Avrupa Birliği’nin bu yasağı uygulamaya karar vermesi, etiğin çıkarları ve insan haklarına ve çevreye daha iyi saygı gösterilmesi içindir.

Çevrimiçi bir anket yoluyla açık olan bu istişare, yasağı uygulamak için seçilen yasama yolu da dahil olmak üzere yasağın çeşitli yönlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Aslında, ilk etapta PIC Yönetmeliği (Önceden Bilgilendirilmiş Rıza) söz konusu olduğunda, Komisyon, 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği dahil olmak üzere sektörel düzenlemeler yoluyla yasa çıkarmayı dışlayamamaktadır.

Komisyon nihai metni 2023 yılı sonuna kadar kabul etmeyi planlamıştır.

İstişare, gelecekteki girişimin şekillendirilmesine yardımcı olmak için vatandaşlardan, işletmelerden ve ilgili taraflardan bilgiler istemiştir. Alınan geri bildirimler, PIC Yönetmeliğinin değerlendirilmesine ve gelecek girişimin etki değerlendirmesine katkıda bulunacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?