Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SPREY ÜRÜNLERDE ASETİLLENMİŞ VETİVER YAĞI: SCCS GÖRÜŞ TALEBİ

Avrupa Komisyonu, 9 Haziran 2023 tarihinde püskürtülebilir kozmetik ürünlerdeki koku bileşeni Asetillenmiş Vetiver yağı – AVO’nun (INCI Adı: Vetiveria Zizanioides Root Extract Acetylated, CAS No: 84082-84-8, EC No: 282-031-1) inhalasyon toksisitesini değerlendirmek üzere Bilimsel Komite’ye başvuruda bulunmuştur. SCCS, bu yetkiyi 6-7 Haziran 2023 tarihli toplantısında onaylamıştır. Komite görüşünü önümüzdeki 9 ay içerisinde sunacaktır.

Arka Plan

Vetiver yağı, farklı coğrafi bölgelerden gelen Vetiveria (Chrysopogon) zizanioides’in taze veya kurutulmuş köklerinin damıtılmasıyla koku endüstrisi için üretilmektedir. Vetiver yağı, daha fazla işleme tabi tutularak Asetillenmiş Vetiver yağı – AVO (INCI Adı: Vetiveria Zizanioides Root Extract Acetylated, CAS No: 84082-84-8, EC No: 282-031-1) elde edilmektedir.

Haziran 2019’da Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), Asetillenmiş Vetiver Yağı – AVO (SCCS/1599/18) hakkındaki görüşünde bir düzeltme kabul etmiştir. Daha spesifik olarak, SCCS, %1 Alpha-Tocopherol içeren Asetillenmiş Vetiver Yağı’nın durulanmayan ve durulanan kozmetik ürün tiplerinde bir koku bileşeni olarak kullanımını güvenli olarak değerlendirmiştir (IFRA tarafından önerilen konsantrasyonlarda). Ancak SCCS, ‘Asetile edilmiş Vetiver Yağı’nın (AVO) soluma toksisitesi, hiçbir veri sağlanmadığı için bu görüşte değerlendirilmemiştir. AVO’nun püskürtülebilir ürünlerde kullanılması amaçlanıyorsa, inhalasyon riskinin değerlendirilmesi gerekmektedir’ şeklinde belirtmiştir.

31 Mart 2023 tarihinde, endüstri, SCCS’nin endişelerini ele almak için püskürtülebilir ürünlerde AVO’nun inhalasyon toksisitesine odaklanan yeni bir güvenlik dosyası sunmuştur. Endüstriye göre, AVO’nun tipik kozmetik uygulamaları arasında koku pompalı spreyler, deodorant spreyler, saç spreyleri ve vücut losyonu spreyleri bulunmaktadır ve bu uygulamalar AVO’nun istenen maksimum konsantrasyonları (IMC) olarak koku spreylerinde %0,9 (w/w), deodorant spreylerinde %0,05 (w/w) ve saç spreyleri ile vücut losyonu spreylerinde %0,1’e (w/w) kadardır. Komisyon, AVO’nun püskürtülebilir kozmetik ürünlerdeki inhalasyon toksisitesi hakkındaki yeni bilgilere dayanarak SCCS’den bir güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep etmiştir.

SCCS Tarafından Ele Alınacak Sorular

1. Solunum toksisitesiyle ilgili sunulan veriler ışığında, SCCS Asetillenmiş Vetiver Yağı’nın (AVO), koku pompalı spreylerde %0,9 (w/w) maksimum konsantrasyonlu, deodorant spreylerde %0,05 (w/w) maksimum konsantrasyonlu, saç spreyleri ile vücut losyonu spreylerinde %0,1 (w/w) maksimum konsantrasyonlu olarak kullanıldığında güvenli olduğunu düşünüyor mu?

2. SCCS’nin Asetillenmiş Vetiver Yağı’nın (AVO) kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin başka bilimsel endişeleri bulunuyor mu?

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?