Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SCCS ÖN GÖRÜŞÜ: HEXYL SALICYLATE

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi’nin (RAC) Hexyl Salicylate’ı “Reprotoksik, CMR Kategori 2” olarak sınıflandırılması yönündeki tavsiyesinin ardından Avrupa Komisyonu, sanayi tarafından sağlanan bir dosyaya dayanarak Bilimsel Komite’den talepte bulunmuştur. Güvenliğini değerlendirmek için Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), 26 Ekim 2023’teki genel kurul toplantısında kabul edilen ve 12 Ocak 2024’e kadar yorumlara açık olan ön görüşünü yakın zamanda yayınlamıştır.

Arka plan Hexyl Salicylate, güncel durumda Avrupa Birliği Kozmetik Yönetmeliği 1223/2009 kapsamında kısıtlamaya tabi olmayan bir koku bileşenidir. ECHA’nın Avrupa Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), Mart 2022’de Hexyl Salicylate için “Reprotoksik Kategori 2” ve “Cilt hassaslaştırıcı Kategori 1” sınıflandırmasını öneren bir görüş yayınlamıştır. Paydaşlar, Hexyl Salicylate’ın güvenli kullanımını desteklemek amacıyla, 1223/2009 sayılı Yönetmelik Madde 15(1) uyarınca, çeşitli ürün türleri için özel konsantrasyon limitleri içeren bir dosya sunmuştur.

Ürün TipiMaksimum Konsantrasyon (%)
Hidroalkolik parfümler2
Tüm durulanan ürünler0,5
Tüm durulanmayan ürünler0,3
Ağız bakım ürünleri (diş macunu, ağız yıkama suları)0,001

Bu bilgiler doğrultusunda SCCS’nin Hexyl Salicylate için ön görüşü aşağıdaki gibidir:

Sağlanan veriler ışığında ve bileşen için önerilen CMR Kategori 2 sınıflandırması dikkate alındığında, SCCS, Hexyl Salicylate’ın dosyada belirtilen maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında güvenli olduğunu düşünüyor mu?

Sağlanan verilerin değerlendirilmesine dayanarak ve potansiyel endokrin bozucu özelliklerle ilgili endişeler dikkate alınarak SCCS, Hexyl Salicylate’ın bu belgenin Tablo 1’inde verilen maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında güvenli olduğunu kabul etmiştir.

SCCS’nin Hexyl Salicylate’ın kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

SCCS talimatları çevresel hususları ele almamaktadır. Bu nedenle bu değerlendirme Hexyl Salicylate’ın çevre açısından güvenliğini kapsamamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?