Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SCCS ÖN GÖRÜŞÜ: BENZOPHENONE-4

Avrupa Komisyonu’nun SCCS’ye verdiği yetkinin ardından, endokrin bozucular olarak listelenen bileşenlerin değerlendirilmesi çerçevesinde Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), Benzophenone-4’ün güvenliğine ilişkin ön Görüşünü yakın zamanda yayınlamıştır.

Arka Plan

Benzophenone-4 (CAS No.4065-45-6, EC No.223-772-2) güncel durumda 1223/2009 sayılı Avrupa Birliği Kozmetik Yönetmeliği Ek VI/22’te güneşten koruyucu ürünlerde %5’e kadar konsantrasyonda UV filtre olarak düzenlenmektedir. Endokrin bozucu aktiviteye sahip olduğundan şüphelenilen maddelere ilişkin veri çağrısı sırasında paydaşlar, maddenin güvenliğini gösteren bilimsel kanıtlar sunmuştur.

Ön Görüş

  1. Sağlanan veriler ışığında ve Benzophenone-4’ün potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili kaygılar dikkate alındığında, SCCS, Benzophenone-4’ün kozmetik ürünlerde maksimum %5 konsantrasyonuna kadar UV Filtresi olarak kullanıldığında güvenli olduğunu düşünüyor mu?

Güvenlik değerlendirmesine dayanarak ve Benzophenone-4’ün potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler göz önüne alındığında, SCCS, Benzophenone-4’ün yüz ve el kremi, ruj, güneş koruyucu itici sprey ve pompalı sprey, ayrı ayrı veya birlikte kullanıldığında (deterministik toplam maruziyet esasına göre) güneş koruyucu ürünlerde maksimum %5 konsantrasyona kadar UV filtresi olarak kullanıldığında güvenli olduğu görüşündedir.

  • Alternatif olarak, SCCS’ye göre Benzophenone-4’ün kozmetik ürünlerde kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

/

  •  SCCS’nin Benzophenone-4’ün kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

/

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?