Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SCCS KILAVUZ NOTLARININ 12. REVİZYONU YAYINLANDI!

‘’Kozmetik Bileşenlerin Test Edilmesi ve SCCS Tarafından Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Notları”, SCCS (Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi) üyeleri tarafından derlenen bir belgedir.

Belge, Avrupa’da kozmetik maddelerin test ve güvenlilik değerlendirmesinin farklı yönleri hakkında bilgileri içerir.

SCCS (Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesi), Kozmetik Bileşenlerin Test Edilmesi ve Güvenlilik Değerlendirmesi için Kılavuz Notlarının 12. revizyonunu (SCCS/1647/22) 15 Mayıs 2023 tarihinde yazılı prosedürle kabul etmiştir. İlgili SCCS kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SCCS Notes of Guidance 12th Revision

SCCS Kılavuz Notlarının (NOG) 12. Revizyonunda Temel Değişiklikler;

 • Sistematik literatür taramasının önemi.
 • Deney hayvanları kullanılmadan gerçekleştirilen alternatif analiz yöntemlerinin güncellenmesi. NAM (Yeni Yaklaşım Metodolojisi), akut inhalasyon için getirilen değişiklikler, cilt tahrişi testi, DAL ile göz tahrişi testi (Göz tahrişi için Tanımlanmış Yaklaşım, Sıvı), DASS (Deri Hassaslaşması için Tanımlanmış Yaklaşımlar), yeni genotoksisite testi için in vitro yöntemler (3D skin Comet; in vitro micronucleus)
  • NAM (Yeni Yaklaşım Metodolojisi),
  • Akut inhalasyon için getirilen değişiklikler,
  • Cilt tahrişi testi,
  • DAL (Defined Approach for Eye Irritatıon Liquid) (Göz tahrişi için Tanımlanmış Yaklaşım, Sıvı), ile göz tahrişi testi
  • DASS (Defined Approaches for Skin Sensitisation) (Deri Hassaslaşması için Tanımlanmış Yaklaşımlar),
  • Yeni genotoksisite testleri için in vitro yöntemler (3D Skin Comet; In Vitro micronucleus).
 • AOP’nin (Adverse Outcome Pathway) (Olumsuz Sonuç Yolu) Önemi, DA’lar (Tanımlanmış Yaklaşımlar), BER (Biyoaktivite/Maruz Kalma Oranı), TTC (Toksikolojik Endişe Eşiği), IATA (Test ve Değerlendirmeye Entegre Yaklaşımlar) ve  iTTC (dahili TTC) tanımıyla NGRA (Yeni Nesil Risk Değerlendirmesi) Önemi
 • In silico tahmin olanaklarının güncellenmesi.
 • İncelenen maruz kalma verileri (modeller, inhalasyona özel parametreler, toplam maruz kalma).
 • Çocukların yaşa göre farklı kozmetik ürün kategorilerine maruziyetinin incelenmesi
 • Güneş koruyucu ürünlerle güneşten korunma: maruz kalma verilerinin arkasındaki mantık.
 • İnsan biyoizleme (HBM) ve risk değerlendirmesi için SCCS yaklaşımı ile farklılıklar.
 • CMR raporlama gereksinimleri.
 • Endokrin aktif maddeler, monoton olmayan doz yanıtının tanıtılması, gerekliliklerin bildirilmesi.
 • PBTK (Physiologically Based ToxicoKinetics) model açıklaması ve parametre doğrulaması ve analizi için şablonlar.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?