Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA

PROPYLPARABEN İÇİN CoRAP DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Kimya Ajansı (ECHA), kozmetikte koruyucu olarak yaygın olarak kullanılan Propylparaben ‘e (CAS no 94-13-3) yönelik CoRAP değerlendirmesinin sonucunu yayınlamıştır. REACH Tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen bu değerlendirme, Propylparaben in hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki etkisine ilişkin önemli bilgiler sunulmuş ve sonuçta daha fazla düzenleyici önlem alınmasını gerektiği bildirilmiştir.

CoRAP değerlendirmesine tabi endişeler

Propylparaben, aşağıdakilerle ilgili endişeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla madde değerlendirmesi için seçilmiştir:

  • Şüpheli Reprotoksik
  • Potansiyel endokrin bozucu
  • Tüketici kullanımı Çevreye maruz kalma
  • Hassas popülasyonların maruz kalması
  • Geniş dağılımlı kullanım

Değerlendirme sırasında çevresel toksisite olarak başka bir endişe tespit edilmiştir.

CoRAP değerlendirmesinin sonucu

Propylparaben  hakkında mevcut bilgilerin değerlendirilmesi, değerlendirmeyi yapan Üye Devleti (yani Belçika), AB düzeyinde daha fazla düzenleyici eylemin gerekli olduğu ve Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) olarak tanımlamanın gerekli olduğu sonucuna varmasına yol açmıştır. Propylparaben  endokrin bozucu özelliklere sahiptir ve çevreye verdiği tehlikeler nedeniyle REACH’in 57(f) maddesi uyarınca CMR/PBT maddeleri ile eşdeğer düzeyde önem arz eden bir madde olarak tanımlanabilir. Mevcut tüm bilimsel kanıtlara dayanarak, Propylparaben ‘in WHO/IPCS’nin (2002) endokrin bozucu tanımını karşıladığı sonucuna varılmıştır. Bilinen EAS aracılı etkiler (örn., cinsiyet oranı) ve duyarlı ancak EAS’nin tanısal olmayan etkileri (örn. oosit olgunlaşması, kuluçka başarısı ve kuluçkadan çıkma süresi) dahil olmak üzere olumsuz etkiler, endokrin bozucu etkilerin sonucudur.

Üye Devlet, Belçika, Ocak 2024’te Düzenleyici Yönetim Seçeneği Analizi (RMOA) ile başlayıp Ağustos 2024’te Propylparaben ‘in bir SVHC olarak tanımlanmasıyla devam ederek daha fazla eylem başlatmayı planlamaktadır.

Bu, Propylparaben in kozmetikte kullanımını nasıl etkiler?

Propylparaben in Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) olarak tanımlanması ve çevreye olan tehlikeleri nedeniyle Aday listesine dahil edilmesi halinde, gelecekte kozmetikte kullanımı tehdit altına girecektir. Aday listesinde yer alan maddeler gelecekte Yetki Listesi’ne alınabilecek olup, şirketlerin izin başvurusunda bulunmaması ve Avrupa Komisyonu’nun kullanımlarına devam etmeleri için izin vermemesi durumunda bunların kullanımı yasaklanacaktır.

REACH Tüzüğü’ne göre, Madde 57 (d) ve (e)’deki kriterleri (PBT ve vPvB’ye atıfta bulunarak) karşıladıkları ve ayrıca Madde 57(f) uyarınca tanımlandıkları için izne tabi maddeler içeren kozmetik ürünler. Çevreye yönelik tehlikeler nedeniyle yetkilendirme gerekliliklerine uymak zorunludur. Yukarıdaki çevresel nedenlerden dolayı izne tabi olan ve %0,1’in altında olan maddelerin izin gerekliliklerinden muaf olduğu unutulmamalıdır. Maddelerin Aday listesine dahil edilmesi onların mutlaka Yetki listesine dahil edileceği anlamına gelmez. Ancak bu, bu maddelerin yakından izlendiğini ve gelecekte kısıtlama ve hatta yasaklama gibi başka düzenleyici işlemlere tabi tutulabileceğini göstermektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?