Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Laboratuvar REACH

ONAYLANAN YENİ TEST YÖNTEMLERİ

Komisyon, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin Yönetmelik olan REACH kapsamında kimyasalların düzenleyici güvenlik testleri için yaklaşık 100 yeni ve güncellenmiş test yöntemini benimsemiştir. Bu kurallar kapsamında, yeni test yöntemleri için uluslararası kabul görmüş yöntemlere (örn. OECD-test yönergeleri) doğrudan Yönetmelikte atıfta bulunulmaktadır. Daha önceleri test yönergelerini çoğaltmak ve tüm AB resmi dillerine çevirmek için kullanılan uzun prosedürlere artık ihtiyaç kalmamış olup onaylanmış yeni test yöntemleri REACH’e çok daha hızlı dahil edilecektir.

Yeni onaylanan toksisite testi yöntemlerinin çoğu, hayvanları içermeyen Yeni Yaklaşım Yöntemleridir (YYY’dir). Bu daha hızlı prosedürle, Komisyon, hayvan olmayan alternatiflerin yasal olarak kabul edilmesini hızlandırma çağrılarına yanıt vermektedir. Bu, Komisyonun YYY’leri daha kullanışlı hale getirme eylemlerinden biridir ve nihai olarak düzenleyici testler için hayvanların kullanımını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik AB politika hedefine ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Arka plan

REACH, endüstrinin kimyasalları güvenli bir şekilde üretmesini, ithal etmesini ve kullanmasını gerektirir. Bu amaca ulaşmak için, tehlikeli kimyasallar hakkında yeterli bilgi mevcut olmalıdır. Bazı durumlarda, bu bilgileri toplama ihtiyacı hala laboratuvar hayvanlarının kullanımını gerektirmektedir. Kimyasalların endokrin bozucu gibi bazı tehlikeli özellikleri, şu anda mevcut olan hayvan dışı test yöntemleri kullanılarak belirlenememektedir. Yalnızca bu tür yöntemlere güvenmek, kimyasalların insanlara ve çevreye zararlı olabilecek potansiyel tehliklerinin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir.

Avrupa Komisyonu, test için hayvanların kullanımını azaltmak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için çaba göstermektedir. Bu nedenle REACH, şirketlerin “veri paylaşmasını” ve böylece gereksiz hayvan testlerinden kaçınmasını talep etmektedir. Test yapmak isteyenlerin bunları  Avrupa Kimyasallar Ajansına  bildirmesi ve gerçekleştirmeden önce onay alması gerekmektedir. REACH kapsamında, alternatif yöntemler lehine hayvan testlerinden kaçınılmalıdır ve tescil ettirenler, yalnızca son çare olarak hayvanların kullanıldığı testleri gerçekleştirebilecektir.

AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları aracılığıyla, son yirmi yılda 1 milyar Euro’dan fazla bir ödenek, insanla ilgili, hayvan olmayan çeşitli yöntemler ve stratejiler geliştirmeye yönelik 300’den fazla projeyi desteklemek için tahsis edilmiştir. Bu araçlardan bazıları artık düzenleyici amaçlar için de kullanılmaktadır. 2021’den 2027’ye kadar sürecek araştırma ve inovasyona yönelik Horizon Europe Çerçeve Programı’nda hayvanlar üzerinde testlere alternatiflerin daha da geliştirilmesi sürdürülüyor. 2022’de bu alana 200 milyon Euro’dan fazla tahsis edilmiştir.

Daha çok bilgi için:

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?