Avrupa Birliği Kozmetik

ODAK NOKTASINDA: CANNABIDIOL (CBD)

Kozmetik ürünlerde Cannabidiol’ün (CBD) güvenliğine ilişkin veri çağrısı devam etmektedir. 1 Haziran 2023’te Avrupa Komisyonu, ilgili tüm tarafları CBD’nin kozmetikte kullanımına ilişkin her türlü bilimsel bilgiyi sunmaya davet etmiştir. Toplanan tüm veriler, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi’nin (SCCS), kozmetiklerde CBD’nin güvenliğini ve Tetrahydrocannabinol’ün (THC) güvenli seviyesini değerlendirme yetkisinin temelini oluşturacaktır. Bu süreç, CBD’nin kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin kuralların AB düzeyinde uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Son yıllarda birçok AB Üye Devleti, CBD’nin tüketicilerin sağlığı üzerindeki potansiyel riskine ilişkin endişelerini dile getirmiştir ve güncel durumda bazı ulusal farklılıklar mevcuttur.

CBD ve THC

Cannabidiol (CBD), psikoaktif olmayan bir kannabinoiddir. Kenevir bitkisinin farklı kısımlarından ekstrakte edilebilir veya sentetik olarak üretilebilir. Popülerliği ve özelliklerinden dolayı son yıllarda kozmetik ürünlerde kullanımı oldukça fazla artmıştır. CBD kozmetik ürünlerde sebum kontrolü, antioksidan ve antiinflamatuar işlevleri sebebiyle kullanılmaktadır.

Tersine, Tetrahydrocannabinol (THC), psikotropik etkileri olan bir bileşiktir. Avrupa Birliği’nde, (AB) 2021/2115 sayılı Yönetmelik’e göre, kenevirde izin verilen maksimum THC içeriğinin %0,3’tür.

Düzenleyici Çerçeve ve En Son Gelişmeler

AB Kozmetik Yönetmeliği Ek II’de kozmetik ürünlerde yasaklanan maddeler listelenmektedir. Giriş 306, “doğal ve sentetik narkotikleri: 1961 Narkotik İlaçlara İlişkin Tek Sözleşmenin Tablo I ve II’sinde listelenen tüm maddeleri” yasaklamaktadır. 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Narkotik İlaçlar Tek Sözleşmesi, narkotiklerin üretimini, ticaretini ve kullanımını düzenleyen uluslararası bir uyuşturucu kontrol sözleşmesidir.

Kasım 2020’de Avrupa Birliği Adalet Divanı, Kanavape kararında (ECJ C-663/18) bu noktaya ilişkin yorumunu sunmuştur. ABAD, CBD’nin BM Tek Sözleşmesinin kriterlerine ve ruhuna göre narkotik olarak sınıflandırılamayacağı sonucuna varmıştır. Bu nedenle doğal ve sentetik CBD, THC limitini karşılaması durumunda kozmetik ürünlerde kullanılabilir. Ancak ulusal mevzuatlar farklılık göstermektedir. Örneğin Portekiz otoritesi, kozmetikte yalnızca THC içeriği ≤ %0,2 olan Kenevir bitkisinin tohumlarından elde edilen maddelerin kullanılmasına izin verildiğini açıklamaktadır. İsviçre otoritesi, ağız bakım ürünü olarak satılan birçok CBD yağı tespit etmiş ve Aralık 2022 tarihli bir kılavuzda, bu ürünlerin kozmetik ürün tanımına uymadığını ve önemli ölçüde suiistimal potansiyeli bulunduğunu kaydetmiştir. Ayrıca yetkililer, araştırılan ürünlerin belgelerinde dermal emilim güvenliğine ilişkin yeterli bir kanıt bulamamıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?