Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

METHYL SALICYLATE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Methyl salicylate (Methyl 2-hydroxybenzoate CAS: 119-36-8), birçok koku karışımında ve ağız bakım ürünlerinde kullanılan bir bileşendir. Bu bileşen şu an için AB Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Eklerinde yer almamaktadır. ECHA’nın Avrupa Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), Eylül 2019’da Methyl salicylate’ın CLP Tüzüğü kapsamında CMR (kanserojen, mutajen, üreme için toksik) Kategori 2 reprotoksik ve cilt hassaslaştırıcı Kategori 1B olarak sınıflandırılmasını öneren bir görüş yayınlamıştır. Bu görüş, Salicylic acid ile ilgili mevcut verilerle yapılan bir karşılaştırmaya dayanmaktadır. Methyl salicylate, Methyl alcohol ve Salicylic acid’in esteridir.

RAC görüşünü takiben, Avrupa Komisyonu’nun Methyl salicylate için CMR 2 ve cilt hassaslaştırıcı olarak bir sınıflandırma önermesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020’de SCCS’ye verilen yetkinin ardından, Bilimsel Komite, 24-25 Haziran 2021’deki genel toplantısında kabul edilen Methyl salicylate’ın güvenliğine ilişkin ön görüşünü yayınlamıştır. Yukarıda belirtilen RAC görüşünü ve Methyl salicylate’ın CLP Tüzüğü Ek VI’da ‘Üreme için Zehirli Kategori 2’ maddesi olarak beklenen sınıflandırmasını göz önünde bulundurarak, 25 Mayıs 2020’de Cosmetics Europe ve başvuru sahipleri, aşağıdakileri desteklemek için bir dosya sunmuştur. Bu verilere göre sonuçlar şu şekildedir:

Kozmetik ürün maruziyeti türüMaksimum % konsantrasyon
Hidroalkolik bazlı kokular%0,600
Durulanan cilt ve saç ürünleri (el yıkama ürünleri hariç)%0,060
El yıkama ürünleri%0,600
Durulanmayan cilt ve saç ürünleri (aerosol olmayan)%0,060
Yüz Makyaj ürünleri%0,050
Rujlar ve dudak balmları%0,030
Göz makyaj ürünleri ve makyaj temizleyici%0,002
Diş macunu%2,520
Ağız gargarası%0,600
Ağız spreyi%0,650
Deo sprey/aerosol ürünler%0,003
Durulanmayan saç ürünleri (sprey/aerosol)%0,009
Sprey vücut losyonu% 0,040
(Tablo 1)

SCCS, bu bilgiler ışığında, tabloda listelenen farklı kozmetik ürün kategorilerinde Methyl salicylate’ın maksimum konsantrasyonunu dikkate alarak yapmış olduğu güvenlik değerlendirmesinin sonuçları şu şekildedir:

(1) Methyl salicylate hakkındaki RAC Görüşü, Methyl salicylate’ın CMR 2 olarak beklenen yeni sınıflandırması ve sağlanan veriler ışığında SCCS, başvuru sahipleri tarafından sunulan dosyada sağlanan maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında Methyl salicylate’ın güvenli olduğunu düşünüyor mu?

SCCS, 10 yaşın altındaki bireyler için kullanılan ağız gargaraları hariç, Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilen başvuru sahipleri tarafından sunulan dosyada sağlanan maksimum konsantrasyonlara kadar kozmetik ürünlerde kullanıldığında Methyl salicylate’ın güvenli olduğunu kabul etmektedir.

(2) SCCS’nin kozmetik ürünlerde Methyl salicylate kullanımına ve ayrıca RAC tarafından önerilen Methyl salicylate sınıflandırmasına ilişkin olarak cilt hassaslaştırıcı Kategori 1B ile ilgili başka bilimsel kaygıları var mıdır?

Methyl salicylate, insanlarda zayıf bir cilt hassaslaştırıcı ve gözü tahriş edici olarak düşünülmelidir. Ayrıca SCCS, Methyl salicylate kullanımıyla ilgili diğer endişeleri de belirtmek ister: Methyl salicylate, ev temizlik ürünleri, hava bakım ürünleri, biyositler (örneğin dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri) cilalar ve mumlar gibi kozmetik ürünler dışındaki tüketici ürünlerinde kullanılabilir ve bu da sistemik maruz kalma dozunu güvenli seviyeyi aşma olasılığını artırabilir. Methyl salicylate vücutta reprotoksik olarak sınıflandırılan ve kozmetik ürünlerde kullanılan Salicylic acid’e metabolize olacaktır (bkz. görüş SCCS/1601/18). Bu nedenle, çeşitli salisilatlar içeren kozmetik ürünlere birlikte maruz kalma, sistemik maruz kalma dozunu, güvenli seviyeyi aşma olasılığını artırabilir. SCCS ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan Wintergreen Oil, %99’a kadar Methyl salicylate içerebileceğinin de altını çizmektedir. Bu nedenle bir kozmetik üründeki Methyl salicylate içeriği hesaplanırken, Wintergreen Oil’den gelen herhangi bir fraksiyon da dikkate alınmalıdır.

SCCS, bu görüşü için 8 Eylül 2021’e kadar yorumlara açık olduğunu belirtmiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?