Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

METHYL SALICYLATE BİLDİRGESİ

Methyl Salicylate’ın Ekim 2018’de REACH kapsamında CMR Kategori 1B olarak sınıflandırılması önerilmiş olsa da, RAC 2019’da Üreme Sistemi için toksik anlamına gelen Kategori 2 (H361d) olarak sınıflandırılması gerektiği sonuca varılmıştır. Bu nedenle, Kozmetik Ürünler Yönetmeliği kapsamında 15. madde muafiyeti almak için gerekli SCCS dosyasını hazırlamak üzere CE toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Durum

• SCCS dosyası, Ağustos 2020’de sunulan maruz kalma değerlendirmesinden önce, Mayıs 2020’de sunulmuştur.

• SCCS/1633/21 nihai görüş, endüstrinin görüşleri ile birlikte 10 yaş ve altındaki çocuklar için gargaralardaki Methyl Salicylate konsantrasyonunun %0,6’dan %0,1’e düşürülmesi gerektiğini 26-27 Ekim 2021 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiştir.

• CMR Omnibus V’in, SCCS görüşünü iyi bir şekilde yansıtan ilk taslak versiyonu, Kasım ayı başlarında paylaşılmıştır.

• Ek III’te Methyl Salicylate maddesi bulunan CMR Omnibus V’in ikinci bir taslak versiyonu, DTÖ danışmanlığı için Komisyon tarafından paylaşılmıştır. Beklenmedik bir şekilde, diş macunları dışında 6 yaşından küçük çocukların kullandığı ürünlerde Methyl Salicylate kullanımının yasaklanması öngörülmüştür.

• CE ve delegelerin bu kısıtlamayı değiştirmeye yönelik birkaç girişimine rağmen, Omnibus V, üye ülkeler tarafından 20 Nisan 2022’de yukarıda bahsedilen kısıtlamayla birlikte kabul edilmiştir ve 17 Aralık 2022’de yürürlüğe girmiştir.

• Endüstri bunu, biri AB Komisyonu’na ortak bir CE/IFRA mektubu olmak üzere diğeri ise Fransa’nın Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği’ne bir FEBEA mektubu olmak üzere iki resmi mektupla takip etmiştir.

• Uzun bir iç müzakereden sonra, Kozmetik Birimi Eylül ayında Komisyonun SCCS’yi mevcut Omnibüs’te sınırlı/yasağın geçerli olduğu yaş grubundaki çocuklar için özellikle Methyl Salicylate’ın güvenliği konusunda çalışmaya istekli olduğunu duyurmuştur

• Delege, 4 Kasım 2022’de özellikle kozmetik ürünlerle Methyl Salicylate ’a maruz kalan çocuklar ile ilgili güvenlik çalışmalarını sunmuştur ve Komisyon, verileri incelenmek üzere SCCS’ye iletmeyi kabul etmiştir.

Savunmanın Kapsamı:

Şu anda Omnibus V’de 3-6 yaş grubunun kullanım konsantrasyonları düzenlenmektedir. Gargara olarak kullanılan ürünler bu güvenlik kapsamında değildir.

0-3 yaş grubu: Diş macunuları için %2,52, diğer tüm cilt ürünleri %0,02 olarak belirlenmiştir.

Not: Omnibus V revizyon sürecinin Omnibus V başvuru tarihinden önce tamamlanması beklenmemektedir.

Ek verilerin sunulması ve gözden geçirilmesi, Omnibus V’yi “askıya almayacaktır”.

En iyi ihtimal ile Omnibus V uygulandığında bir SCCS öngörüşünün buluyor olacağıdır. Bu nedenle, 17 Aralık 2022 başvuru tarihi sabittir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?