Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KULLANIMI YASAKLANAN 23 HAMMADDE!

AB Resmi Gazetesi’nde 03.11.2021 tarihinde duyuru yayınlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğü’nün II, III ve V. Eklerinde kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik olarak sınıflandırılan belirli maddelerin kozmetik ürünlerinde kullanımına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Kullanımına ilişkin değişiklik yapılan hammaddeler;

–           Ek II’ye 23 madde eklenmiştir.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihi (03.11.2021) izleyen yirminci günde yürürlüğe girecektir.

Ekler; 1 Mart 2022’den itibaren geçerli olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?