Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİKTE NANOMALZEMELERİN GÜVENLİĞİ

SCCS (Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi), SCCS/1618/20 – Kozmetiklerde Nanomalzemelerin Güvenliği hakkında Bilimsel Öneriler başlıklı nihai görüşünü 11 Ocak 2021’de, görüşün revize edilmiş halini ise 8 Mart 2021’de yayımlamıştır. Nanomalzeme içeren bir kozmetik ürün kullanan tüketicinin, sağlığı açısından duyulan endişeler tanımlanmış ve bu endişeler gerekçelendirilmiştir. Nanomalzemelerin risk değerlendirmesi için nanomalzemelerin belirli yönleri tanımlanmıştır. Bu yönler şunlardır:

Fizikokimyasal yönler:

 • bileşen parçacıkların çok küçük boyutlarda olması,
 • çözünürlük / kalıcılık,
 • nanomalzemenin kimyasal yapısı ve toksisitesi,
 • bileşen parçacıklarının fiziksel / morfolojik özellikleri,
 • bileşen parçacıklarının yüzey kimyası ve yüzey özellikleri (yüzey modifikasyonları, kaplamalar).

Maruziyet yolları:

 • sıklık ve kullanılan miktarlar
 • kullanılan ürünler / ürünlerin sayısı / ürün türünün nispeten yüksek maruziyete yol açıp açmaması,
 • tüketicinin nanopartiküllere sistemik maruz kalması ve vücutta birikim potansiyeli olup olmaması.

Diğer yönler:

 • yeni özellikler,
 • aktivite veya fonksiyon,
 • uygulama türünden kaynaklanan özel endişeler.

Görüşün Ek I’i, risk potansiyeli göz önünde bulundurularak öncelik sırasına göre 2019 nanomateryal kataloğunda yer alan nanomalzemeleri listelemektedir. SCCS, endişe düzeyini belirtmek için listelenen her nanomalzemeye kavramsal bir puan atamak için bir puanlama sistemi kullandığını ve nanomalzemeleri puanların azalan sırasına göre listelediğini, böylece güvenlik değerlendirmesi için öncelikli dikkat gerektiren nanomalzemelerin tanımlanabildiğini belirtmiştir. Nihai görüş, “puanlama sisteminin aynı zamanda güvenlik değerlendirmesine bir alternatif olmadığını ve yalnızca sonraki bir kanıta dayalı güvenlik değerlendirmesi için nanomalzemelere öncelik vermek için kullanıldığını” belirtmiştir. Ek I’de listelenen en yüksek puanlara sahip nanomateryaller şunlardır:

 • Colloidal copper (Koloidal bakır),
 • Methylene bis benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (Metilen bis benzotriazolil tetrametilbutilfenol),
 • Colloidal silver (Koloidal gümüş), and.
 • Silver (Gümüş).

Avrupa Komisyonu (EC) ayrıca, SCCS görüşleri kesin olmayan nanomalzemeler için SCCS’nin Madde 16 (6) Yönetmelik 1223/2009 uyarınca potansiyel bir riskin belirlenip belirlenemeyeceğini değerlendirmesini talep etmiştir. Talepte belirtilen SCCS görüşlerinde kesin olmayan nanomalzemeler arasında; kolloidal gümüş, stiren akrilik kopolimeri, sodyum stiren akrilik kopolimeri, silika, hidratlı silika ve alkil sililatlarla modifiye edilmiş silika yüzeyi bulunmaktadır.

Görüşe göre SCCS, kozmetik ürünlerde kullanıldığında tüketicilerin sağlığına yönelik güvenlik endişeleri için bilimsel bir dayanak olup olmadığını belirlemek için literatürde bulunan diğer ilgili bilgilerle birlikte önceki sonuçsuz görüşleri gözden geçirmiştir. SCCS, bir güvenlik endişesi yaratan nanomalzemelerin her biri ile ilgili belirli yönleri tanımladığını belirtmiş ve bu yönleri, ön görüşün üç ayrı ekinde detaylandırmıştır.

Kozmetik mevzuatı, yönetmeliklerdeki değişiklikler, regülasyona uyumluluk ve bu gibi konularda daha fazla bilgi almak isterseniz bize danışabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?