Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ABD Avrupa Birliği Birleşik Krallık Kozmetik

KOZMETİKTE AVRUPA BİRLİĞİ, BİRLEŞİK KRALLIK VE AMERİKA GELİŞMELERİ

Birleşik Krallık

Brexit Freedoms Yasa Tasarısı

Eylül 2022’de Birleşik Krallık hükümeti, kalan tüm AB mevzuatının gözden geçirilmesini zorunlu kılmayı amaçlayan, Brexit Freedoms yasa tasarısı olarak da bilinen REUL yasa tasarısının getirildiğini duyurmuştur. Bu yasa tasarısı, Birleşik Krallık hükümetine, yasal kısıtlamaları kaldırmak ve bunları Birleşik Krallık için çalışan ve hükümetin hedeflerini destekleyen çerçevelerle değiştirmek amacıyla, kalan AB yasalarını düzeltmesi, değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması için yeni ikincil yetkiler verecektir. REUL, 31 Aralık 2023’te AB kaynaklı ikincil mevzuat ve doğrudan AB mevzuatı için bir kullanımdan kaldırma tarihi belirlemeyi amaçlamaktadır, ancak 23 Haziran 2026’ya kadar uzatma istenebileceği öngörülmektedir. Tasarı şu anda Birleşik Krallık Parlamento sürecinden geçmektedir. Birleşik Krallık kozmetik düzenlemesi AB yasası olarak korunduğundan ve bu nedenle REUL tasarısının kapsamında olduğundan, bu CTPA ve kozmetik endüstrisi için endişe kaynağıdır.

Birleşik Krallık kozmetik yönetmeliğinin Birleşik Krallık pazarına sürülen kozmetik ürünler için yürürlükte kalması ve yürürlüğe girmesi halinde REUL tarafından yürürlükten kaldırılmaması tercih edilmektedir. CTPA, Birleşik Krallık hükümet daireleri, Bakanlar ve Lordlar Kamarası üyeleriyle ilişki kurmak için Birleşik Krallık kozmetik düzenlemesinin mevcut haliyle korunacağına ve REUL veya Brexit Freedoms yasa tasarısı kapsamında değiştirilmeyeceğine veya yürürlükten kaldırılmayacağına dair kesin güvence çağrısında bulunan İngiliz Güzellik Konseyi ile işbirliği yapmaktadır.

Ambalajlama için Uzatılmış Üretici Sorumluluğu

Birleşik Krallık hükümetinin gereksiz israfı azaltma, yeşil büyümeyi teşvik etme ve iklimi koruma hedefleri bulunmaktadır. 2018 Kaynaklar ve Atık Stratejisi’nin bir parçası olarak hükümet, evlerin geri kazanım maliyetlerinin taşınması için ambalaj ve ambalaj atıkları için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nu (EPR) uygulamaya koyma planlarının ana hatlarını çizmiştir.

Ambalaj atıklarını yerel vergi mükelleflerinden ve belediyelerden uzaklaştırmak ve “kirleten öder” ilkesini uygulamak, üreticilerin piyasaya sürdükleri ambalajların geri kazanım maliyetlerinin tamamını ödemelerini sağlamak. Mevcut üretici sorumluluğu sistemi 1997’den beri yürürlüktedir ve ödeme yapılması gerekmesine rağmen, ambalaj atığının geri kazanımının tüm maliyetlerini karşılamamaktadır. Yeni EPR sistemi 2024’ten itibaren aşamalı olarak uygulanacak ve 2025’te geri dönüştürülebilirliğe dayalı “düzenlenmiş” ücretler uygulamaya konulacaktır. Ancak, yeni EPR sisteminden etkilenen işletmelerin ambalaj verilerini 1 Ocak 2023’ten itibaren toplamaya başlamış olması gerekmektedir.

Yönetmelikler, ambalaj işleyen ve tedarik eden tüm Birleşik Krallık kuruluşları için geçerlidir ve işletmelerin aşağıdaki durumlarda uymak için harekete geçmesi gerekmektedir:

• bireysel bir işletme, yan kuruluş veya grup ise (hayır kurumu haricinde);

• yıllık cirosu 1 milyon £ veya daha fazla ise (en son yıllık hesaplarına göre);

• bir takvim yılında (Ocak’tan Aralık’a kadar) 25 tondan fazla ambalajdan sorumlu ise ve/veya;

• çevrimiçi kılavuzda listelenen ambalajlama faaliyetlerinden herhangi birini gerçekleştiyor ise. Birleşik Krallık hükümeti, kuruluşların EPR’ye hazırlanmasına yardımcı olmak ve ambalajlama verilerinin nasıl toplanacağını açıklamak için çevrimiçi bir kılavuz yayınlamıştır.

İşaretleme Gereksinimlerinde Uzatmalar

Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği (UKCR) Ocak 2021’de yürürlüğe girdiğinde, bazı etiketleme gereklilikleri için geçiş hükümleri bulunmaktaydı. Aralık 2022’de Birleşik Krallık hükümeti, Birleşik Krallık gerekliliklerine geçiş yapmak ve bu düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin esneklik ve seçenekler sağlamak amacıyla “Ürün Güvenliliği ve Metroloji (Değişiklik ve Geçiş Hükümleri) Yönetmelikleri 2022” taslağının yayınlandığını duyurmuştur. Bu kanuni belge, kozmetik ürünlerin bir Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi (UK RP) adı ve adresiyle etiketlenmesi gerekliliğine daha fazla bir genişleme sağlamıştır; UKCR şartına uymak için yeni son tarih artık 31 Aralık 2027’dir.  Bu nedenle 2027 sonuna kadar sorumlu kişi ve menşei ülke etiketlemesi AB gerekliliklerini karşılıyorsa kozmetik ürün Birleşik Krallık’ta satılabilecektir. Yasal belge aynı zamanda Birleşik Krallık’taki Avrupa Birliğine Uygunluk (CE) işaretleme gerekliliklerine aşağıdakiler gibi bir genişletme getirmektedir:

31 Aralık 2024’e kadar CE işareti ve ters epsilon işaretinin tanınmaya devam etmesi;

• Firmaların 31 Aralık 2027’ye kadar AEA ülkelerinden gelen ürünler için UKCA işaretini eklemelerine veya beraberindeki bir belgeye veya etikete ithalatçı bilgilerini dahil etmelerine izin verilmesi; ve

• CE işareti için 31 Aralık 2024 tarihine kadar üstlenilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, sertifikanın süresi dolana kadar veya 31 Aralık 2027 tarihine kadar üreticiler tarafından UKCA işaretlemesi için temel olarak kullanılmasına izin verilmesi. Kozmetik ürünlerin AB ve Birleşik Krallık’ta CE işareti gerektirmediğini hatırlamak önemlidir, ancak bu uzantılar, ters epsilonun UKCA işaretiyle değiştirileceği kozmetik aerosollerin işaretlenmesi için geçerlidir.

Avrupa Birliği

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Revizyonu

Sürdürülebilirlik için AB Kimyasal Stratejisi kapsamında, Avrupa Komisyonu (EC), halkı ve çevreyi daha iyi korumak için en ilgili kimyasal mevzuatların yerine Kozmetik Ürünler Yönetmeliği (CPR) gibi mevcut mevzuatı gözden geçirmeyi taahhüt etmiştir. Kozmetik ürünleri yönetmeliğinin gözden geçirilmesine yönelik yol haritası üç aşama oluşturmaktadır: başlangıç etki değerlendirmesi, halkın katılımı ve Avrupa Komisyonu’nun kabulü. Başlangıç Etki Değerlendirmesi (IIA) 2021’de ve 2022’deki kamuoyu istişaresinde gerçekleşmiştir. EC bir yasa teklifi yayınlamadan önce AB Düzenleyici İnceleme Kurulu’nun (RSB),  CPR’nin revizyonu hakkında bir görüş sunması gerekecektir – bu görüşün 2023 yılı sonunda sunulması beklenmektedir.

Gözden geçirmede dikkate alınan ve önemli etkileri olacak kilit konular şunlardır: Genel Risk Yaklaşımının (GRA) uygulanması; Karışım Değerlendirme Faktörünün (MAF) tanıtılması; bilimsel komitelerin çalışmalarının yeniden atfedilmesi; nanomalzemelerin yatay tanımı; ve kimyasallar hakkında gerekli bilgileri iletmek için yeni bir etiketleme yaklaşımı

Siloksanlar

Son durumda, Haziran 2021’de cyclosiloxanelar, D4, D5 ve D6 hakkında bir güncelleme sağlamıştır. O tarihten bu yana pek bir güncelleme olmamıştır; AB ve Birleşik Krallık için mevcut düzenleyici durum Tablo 1’de gösterilmektedir.

Bununla birlikte, AB’de birkaç lineer siloksanın Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) olarak sınıflandırılması için bir teklif yapılmıştır. Kasım 2022’de Norveç, L2–L5 lineer siloksanları AB REACH kapsamında SVHC olarak sınıflandırmak üzere Registry of Intensions’a aşağıdaki şekilde eklemiştir:

• Disiloxane (L2): Kimyasal adı hexamethyldisiloxane  (CAS 107-46-0); sebep: kalıcı, biyobirikimli, toksik (PBT);

•Trisiloxane (L3): Kimyasal adı octamethyltrisiloxane (CAS 107-51-7); sebep: çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB);

• Decamethyltetrasiloxane (L4): CAS 141-62-8; sebep: çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB); ve

• Dodecamethylpentasiloxane (L5): CAS 141-63-9; sebep: çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB). Aşağıdaki iki siloksan da teklife dahildir:

• 1,1,1,3,5,5,5- heptamethyltrisiloxane: CAS 1873-88-7; sebep: çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB) ve

• 1,1,1,3,5,5,5- heptamethyl-3- [(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane: CAS 17928-28-8; sebep: çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB).

Teklifi desteklemek için Üye Devlet dosyasının tahmini teslim tarihi Şubat 2025’tir. Dosya hazır olduktan sonra 45 günlük bir kamuoyu istişaresi yapılacaktır. Bunu takiben, üye ülkeler SVHC önerisini kabul ederse, maddeler yılda iki kez yapılan güncellemelerden biri sırasında SVHC aday listesine eklenecektir. Bu zaman çizelgesine göre, bu maddeler için yaklaşık olarak 2025’in sonlarına/2026’nın başlarına kadar SVHC olarak tanımlama beklenmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri

MoCRA Yasası

Birleşik Krallık ve AB kozmetik endüstrileri, E-Kozmetik alt başlığında 2022 Kozmetik Düzenleme Yasasının Modernizasyonu Yasasını (MoCRA) içeren 2023 tarihli ABD Konsolide Tahsis Yasasını yakından izlemektedir ve Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik (FD&C) Yasası, MoCRA’nın yasalaşma tarihinden bir yıl sonra yani, 29 Aralık 2023’te yürürlüğe girecektir. MoCRA’nın ABD’de satılan kozmetik ürünleri ciddi yan etki bildirimi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve zorunlu tesis kaydı ve ürün listeleme gibi birkaç yeni gereksinime uyması için zorunlu kılacağı anlaşılmaktadır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi şu anda MoCRA’daki tüm yeni hükümleri ele almak için bir uygulama planı geliştirmektedir ve hazır olduğunda bu bilgileri paylaşacaktır. Ajans, önümüzdeki birkaç ay içinde web sitesi ve diğer mekânlar aracılığıyla tesis kaydına yönelik rehberlik ve MoCRA kapsamında kozmetik ürün listeleme hakkında daha fazla ayrıntı dâhil olmak üzere ek iletişimler sağlayacaktır.

Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması

Birleşmiş Milletler (BM), “yaşanabilir bir gezegen için bilim, çözümler [ve] dayanışmaya” odaklanmaya devam etmektedir. Mart 2023’te ülkeler, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonları hakkında büyük bir BM raporunun yayınlanmasını onaylamıştır. Bu, Mart 2022’de BM Çevre Meclisi’nin plastik kirliliğini sona erdirmek ve 2024 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı uluslararası bir anlaşma oluşturmak için bir karar üzerinde anlaşmaya vardığı duyurunun ardından gelmiştir. Anlaşma, plastiğin kaynaktan denize tüm yaşam döngüsünü ele almaktadır ve döngüsel bir ekonomiye odaklanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda kozmetik ve kişisel bakım derneği, plastik kirliliğini ele alan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı desteklemek için bir araya gelmiştir. ABD ticaret odası olan Kişisel Bakım Ürünleri Konseyi, aşağıdaki ilkeleri desteklemek için BM Plastik anlaşmasına ilişkin olarak Uluslararası Dernek İşbirliği aracılığıyla paylaşılan bir küresel görüş belgesi başlatmıştır:

• Uygulamada uyarlanabilirlik;

• Plastiğin tüm yaşam döngüsü boyunca müdahaleler;

• Yaşam döngüsü değerlendirmeleri;

• Ürün tasarımına ilişkin rehberlik;

• Tüketici sonrası teknoloji kapasitesini ve dağıtımını artırma;

• Uyumlaştırılmış tanımlar ve raporlama; Ve

• Orantılılık.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?