Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kozmetik Türkiye

KOZMETİK ÜRÜNLER 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK DENETİM VERİLERİ

KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK DENETİM VERİLERİ yayınlanmıştır.

TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı:  242

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 139

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 94

Güvensiz ürün sayısı: 9

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 373.049 TL 

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 30.000 TL

Toplam para cezası: 403.049 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 28.667 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmıştır. Bu ürünlerden; Mahkemeler/Savcılıklar tarafından Kuruma ulaşan karar neticesinde ve üreticisi belli olan ürünler hakkında “Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün üretmekten ibaret eyleminin 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4/1.a maddesine temas ettiği, bu eylemin 20.000 TL idari para cezasını gerektirdiği” gerekçesine istinaden 10.260 adet ürün için 20.000 TL, 105 adet ürün için 20.000 TL, 17.739 adet ürün için 20.000 TL, 267 adet ürün için 20.000 TL ve 284 adet ürün için 20.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL idari para cezası ve tüm ürünler yönelik imha işlemi uygulanmıştır. 12 adet ürün için ise sadece imha işlemi uygulanmıştır.

Duyuru linki;

https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-urunlere-iliskin-2020-yili-dorduncu-ceyrek-denetim-verileri-16022021172224

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?