Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLERDE PFHxAS YASAĞI TASARISI

Haziran ayında Avrupa Komisyonu, REACH Tüzüğünde değişiklik yapan tüzük taslağını WTO’ya bildirmiştir. Yayın, undecafluorohexanoic acid (PFHxA), tuzları ve PFHxA ile ilgili maddeler açısından Ek XVII’yi düzenlemektedir. Bu undecafluorohexanoic acid (PFHxA), tuzları ve PFHxAların kullanımı diğer uygulama alanlarının yanı sıra kozmetik ürünler için de yasaklanacaktır.

Taslak Yönetmelik kapsamına giren ürün ve maddeler

Bu taslak Yönetmelik, tüketici ürünlerinde, gıda ile temas eden malzemeler olarak kullanılan kağıt ve kartonda, tüketici kullanımına yönelik karışımlarda, kozmetik ürünlerde ve bazı yangın söndürme köpük uygulamalarında tekstil ve deri için undecafluorohexanoic acid (PFHxA), tuzları ve PFHxA ile ilgili maddelerin kullanımını yasaklayacaktır.

Kısıtlama teklifinin kapsamına ait kapsamlı olmayan bir madde listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik ürünlere gelecek kısıtlama

MaddelerEk XVII kısıtlaması
Undecafluorohexanoic acid (PFHxA), tuzları ve PFHxA ile ilgili maddeler:   (1) yapısal elementlerden biri olarak başka bir karbon atomuna doğrudan bağlı C5F11- formülüne sahip doğrusal veya dallı bir perfluoropentyl grubuna sahip olmak; veya (2) C6F13- formülüne sahip doğrusal veya dallanmış bir perfluorohexyl grubuna sahip olmak.   Aşağıdaki maddeler bu tanımlamanın dışındadır:   (1) C6F14; (2) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X’ veya C6F13-CF2-X’ (burada X’ = tuzlar dahil herhangi bir grup); (3) terminal olmayan karbonlardan birinde bir oksijen atomuna doğrudan bağlı bir perfluoroalkyl grubu C6F13’e sahip herhangi bir madde.Kozmetik ürünlerde homojen malzemede ölçüldüğünde, PFHxA ve tuzlarının toplamı için 25 ppb’ye veya PFHxA ile ilgili maddelerin toplamı için 1000 ppb’ye eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.   Yukarıdaki kısıtlama, doğrudan bir kükürt atomuna bağlı bir perfluoroalkyl grubu C6F13- olan maddeler için geçerli olmayacaktır.   Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay sonrasından önce piyasaya sürülen maddeler için geçerli değildir.    

Zaman çizelgesi

  • Önerilen kabul tarihi: 2023’ün dördüncü çeyreği.
  • Önerilen yürürlüğe girme tarihi: AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 20 gün.
  • PFHxA içeren belirtilen ürünlerin kullanımına ilişkin kısıtlama, birkaç belirli ürün tipi için daha uzun bir geçiş dönemiyle birlikte, yürürlüğe girdikten 18 ay sonra uygulanmaya başlayacaktır.
    • Kozmetik ürünlere yönelik kısıtlama, değişen bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 24 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Referans 1, Referans 2

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?