Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KOJİK ASİT

Kojik Asit, Aspergillus ve Penicillium dahil olmak üzere birçok filamentli mantar türü tarafından yaygın olarak üretilen ikincil bir metabolittir. Tirozinaz aktivitesi ve melanojenez üzerindeki inhibe edici etkisinden dolayı Kojik Asit, kozmetik ürünlerde cilt açıcı / beyazlatıcı veya depigmente edici ajan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Kimyasal adı 5-hidroksi-2-hidroksimetil-4-pirron olan Kojik Asit, ‘’ağartma’’ ve ‘’antioksidan’’ görevleri ile COSING veri tabanına dahil edilmiştir.

Kojik Asit’in 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmelik (EC) kapsamında herhangi bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak yapılan güvenlik değerlendirmeleri sonucu, Kojik Asit’e ait 2008 ve 2012 yıllarında Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesi (SCCP) tarafından birbirini destekleyen iki görüş yayınlanmıştır. SCCP tarafından yayınlanan görüşte ‘’Genellikle yüze ve / veya ellere sürülen, durulanmayan kremlerde % 1 konsantrasyonda cilt beyazlatma ajanı olarak kullanılması tüketiciler için güvenli olduğu sonucuna varmaktadır.’’ İnsan cilt bariyeri zayıfladığında (örneğin soyulma sonrası) veya daha geniş cilt yüzeylerine Kojik Asit uygulandığında ise kullanımı endişe verici olarak değerlendirilmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu, potansiyel Endokrin Bozucu (ED) olarak listelediği Kojik Asit hakkında, 8 Mart 2021 tarihinde SCCS’den güvenlik değerlendirmesi talep etmiştir.

Kojik Asidin tiroidin iyot organizasyonu veya iyot alımına müdahale ettiği ve tiroid fonksiyonlarının değişmesine neden olduğu bildirilmiştir, bu nedenle güvenlik değerlendirmesi için öncelik listesine dahil edilmiştir.

Komisyonun, SCCS’den talep ettiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

  1. Sağlanan veriler ışığında ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler göz önünde bulundurulduğunda, SCCS, maksimum% 1 konsantrasyona kadar kozmetik ürünlerde kullanıldığında Kojik Asidin güvenli olduğunu düşünüyor mu?
  1. Alternatif olarak, SCCS’ye göre kozmetik ürünlerde Kojik asidin kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?
  1. SCCS’nin kozmetik ürünlerde Kojik asidin kullanımına ilişkin başka bilimsel endişeleri var mı?

SCCS’nin, değerlendireceği taleplere dair sonuçların Aralık 2021 tarihinde yayınlaması beklenmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?