Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik Türkiye

KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METALLER

Kozmetik ürünlerin yaygın kullanılması; bizleri güzelleştirirken, sağlığı tehdit edip etmediği sorusunu gündeme getirmektedir.

Çünkü basit bir el kremi bile çok sayıda kimyasal içermekte ve bu kadar kimyasalın bir arada kullanıldığı ürünler, kullanım miktarı ve sıklığına bağlı olarak sağlığı tehdit etme ihtimali taşımaktadır. Bu kimyasallar içerisinde ağır metaller önemli bir yer teşkil etmektedir.

Kozmetik ürünlerde içerik olarak ağır metallerin kullanımı yasaktır (1223/2009 AB kozmetik yönetmeliğinde Ek II altında listelenmiştir.)

Vücut ağır metalleri belli düşük düzeylerde tolere edebilmektedir; fakat vücuda fazla miktarda alınması ağır metal  birikimini meydana getirmekte ve bu da hücrelere zarar vererek hücre yaşlanması, kanser, üreme/gelişim, karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarına neden olabilmektedir.

Nihai üründeki ağır metaller, güvenli ve teknik olarak kaçınılmaz seviyelerde bulunmalıdır.

Bu ağır metallerin seviyeleri çok düşüktür. Bu konsantrasyon, bu maddelerin bileşen olduğu anlamına gelmez, ancak safsızlık olarak kabul edilir.

Üretici bu ağır metalleri kasıtlı olarak kozmetiklere koymamalıdır, ancak bazı nedenlerden dolayı kozmetikler bu ağır metallerle kontamine olabilir; kozmetik ürünler, genellikle üretim alanı veya hammadde kaynaklı safsızlıklar içerebilir.

Avrupa Yönetmeliği 1223/2009’ a uyum kapsamında her kozmetik ürün üreticisi, ürünü piyasaya sunmak için güvenli olduğunu belgelemeli, uygun bir değerlendirici tarafından hazırlanan Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu sağlamalı ve ağır metal içeren ürünler için limitlerini kontrol ettirmelidir.

İnsan sağlığına zarar vermeyecek seviyelerde ve kabul edilen AB yönetmeliğinde belirtildiği gibi İyi Üretim Uygulamaları (GMP) altında önlenemeyeceği kadar eser miktarda içerip içermediği kontrol edilmelidir.

Avrupa Yetkili Otoriteleri ve ülkemizde de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, düzenli piyasa gözetim denetimleri gerçekleştirir ve denetimler sonucunda; uyumlu olmayan ürünler piyasadan çıkarılarak yasaklanır.

Kozmetikte ağır metaller hakkında daha fazla bilgi almak, Ağır Metal Tayini Testinizi yaptırmak veya kozmetik ürününüzün güvenliği hakkında konuşmak için ekibimizle iletişime geçin!

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?