Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ REVİZYONU – KOMİSYON SÜRECİ

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ REVİZYONU – KOMİSYON SÜRECİ Üyeler Bilgilendirme Oturumu 8

Oturumun İçeriği:

 • Süreç ve zaman çizelgesi güncellemesi
 • En son tartışmalar ve komisyondaki öncelikli konular
 • Diğer Konular

Süreç Ve Zaman Çizelgesi Güncellemesi

SCCS’nin Geleceği

Dijital Tüketici Bilgileri

 • Kozmetik Avrupa hedefi: Dijital tüketici bilgileri için CPR’nin geleceğe dönük olması ve mevzuatlar arasında tutarlılığın sağlanması ve dijitalleştirilmesi
 • Komisyon, dijital etiketlemeye olumlu bakmaktadır ve iddialı bir teklif yapmayı istemektedir.
 • Komisyon ile yapılan mevcut görüşmeler nihai hedefe ulaşmak için en uygun yol üzerindedir.
 • Şu anda CE pozisyonunun değişmesi gerekip gerekmediğini dâhili olarak tartışılmaktadır.

CE formülasyonuna dayalı Etki Değerlendirmesinin Arka Planı

 • Başlangıç noktası: Potansiyel GRA maddelerinin Ricardo Listesi (CEFIC için)
 • Birkaç bin kimyasalın gelecekteki olası GRA olarak tanımlamak için > 50 referans listesi (düzenleyici, düzenleyici olmayan) incelendi;
 • CE, CPR hedefli revizyon için ilgili olanlar ayrıştırılmıştır:
  • COSING’de listelenen maddeler
  • CMR, ED (insan), Solunum Hassaslaştırıcı, STOT, Nöro-/İmmünotoksik olarak olası sınıflandırmalar
 • CPR kapsamında potansiyel GRA önlemlerine sahip 817 kozmetik içerik saptandı
 • 1110 temsili kozmetik ürünün kontrolü sonucunda, %94’ünün bir veya daha fazla potansiyel GRA maddesi içerdiğini gösterildi, bunun ise büyük potansiyel etkisi olabilir.

“Kozmetikte GRA’nın yaygın kullanımı büyük bir güvenlik sorunudur” şeklinde yanlış anlaşılabilir/yanlış iletişim kurulabilir.

Verileri perspektife koymak gerekmektedir.

Derin Veri Analizi

 • CMR maddelerini kaldırılması (mevcut düzenlemenin zaten bir parçasıdır);
 • Nörotoksinlerin ve immünotoksinlerin ortadan kaldırılması (CLP kriterleri geliştirilmemiştir);
 • Formülasyonlar arasında maddelerin oluşum sıklığının analiz edilmesi
  • 627 COSING bileşeni potansiyel ED (endokrin bozucu), STOT, Solunum hassaslaştırıcıları olabilir.
  • %90’ı bunlardan bir veya daha fazlasını içerir bu nedenle hala büyük bir potansiyel etki söz konusudur.

Ancak

 • Büyük çoğunluk (627’den 472’si) 1110 formülasyonun hiçbirinde bulunmamaktadır.
 • Yüksek oluşum, çok yaygın olarak kullanılan az sayıda maddeden kaynaklanmaktadır.

Bu durum şunu gösterir:

 1. Sektör GRA maddelerinin çoğunu değiştirmiş/hiç kullanmamış
 2. Bazı ‘temel bileşenler’in yeri doldurulamaz olabilir

Potansiyel GRA Maddelerinin Bulunma Dağılımı

GRA Etki Değerlendirmesine İlişkin Önemli Mesaj

 • COSING’deki potansiyel GRA maddelerinin büyük çoğunluğu kozmetikte mevcut değildir.
 • Bununla birlikte, bazı bileşenler çok sayıda (yani yüzlerce) formülasyonda bulunur ve bu da kozmetik ürünler/ürün kategorileri için kritik olduklarını göstermektedir.
 • Bunlara UV filtreleri, koruyucular, doğal özlerin bileşenleri, çözücüler, kozmetikte güvenli olduğu kanıtlanmış cilt bakım ürünleri dahildir.
 • Koşulsuz GRA yasağının kozmetikler üzerinde orantısız bir olumsuz etkisi olacaktır – tüketici güvenliğine bir faydası olmayacaktır.

Bu tür istisnai maddeler için güvenlik temelli bir istisna mekanizması gereklidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?