Kozmetik Türkiye

KOZMETİK FİRMALARININ DİKKATİNE!

32480 sayılı 05.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de  Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmeliğin 6 . maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.” cümlesi eklenmiştir.
  • Yönetmeliğe “Kılavuzlar” maddesi eklenmiş ve aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurumca gerekli kılavuzlar yayımlanır.

  • Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süre boyunca, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmış bildirimin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olduğu kabul edilir.

(3) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ürün güvenlilik değerlendirmesi ile 14 üncü madde kapsamında hazırlanacak ürün bilgi dosyası bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır.”

  • Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 1024 numaralı satırı Ek’teki şekilde değiştirilmiş, 1694 numaralı satırından sonra gelmek üzere Ek’teki satırlar eklenmiştir.
  • Yönetmelikte “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 125, 126, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168 numaralı satırları yürürlükten kaldırılmış; 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 numaralı satırları Ek’teki şekilde değiştirilmiş; 326 numaralı satırından sonra gelmek üzere Ek’teki satırlar eklenmiştir.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?