Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel

KİMYASAL ÜRÜNLERİN ZEHİR MERKEZİNE BİLDİRİMİ VE UFI NUMARASI

Çok sayıda kimyasal ürün (örneğin deterjanlar, boyalar, yapıştırıcılar) AB pazarına sürülmekte ve hem genel halk tarafından günlük yaşamlarında hem de profesyoneller tarafından çalışma ortamlarında kullanılmaktadır. Kimyasal ürünler, kullanım talimatlarına uyulduğunda genel olarak güvenli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, örneğin uygunsuz kullanım veya kazalar nedeniyle kimyasallara kasıtsız maruz kalma meydana gelebilmektedir. Bu olduğunda, o ürünün kimyasal yapısı hakkında ilgili bilgilere anında erişim hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine İlişkin 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) 45. Maddesi ve Ek VIII’i uyarınca, Zehir Merkezlerine sunulmak üzere tehlikeli ürünlerle ilgili bir bilgi dosyası sağlama şartı getirilmiştir. Bu bilgi dosyası acil müdahale ekiplerinin bir ürünün bileşimi hakkında doğru bilgi edinebilmesini sağlar. CLP’de olduğu gibi, mumlar, eriyikler, kamış difüzörler ve diğer ev kokusu ürünleri CLP’nin görev alanına girer ve bu nedenle bu ürünlerde Zehir Merkezi Bildirimine (Poison Centre Notification) (PCN) gönderilen formülasyon bilgilerini içeren bir UFI numarası bulunması gerekmektedir.

UFI Numarası

UFI kısaltmasıyla bilinen benzersiz formül tanımlayıcı, Ürün CLP etiketine eklenmesi gereken 16 karakterli alfasayısal bir koddur. UFI’ye ek olarak, ürün formülasyonu, ticari adı, rengi, ambalajı, ürün kategorisi ve toksikolojik bilgileri gibi karışım hakkında zehir merkezine detaylı bilgilerin de bildirilmesi gerekmektedir. UFI, piyasaya sunduğunuz ürün ile verdiğiniz bilgiler arasında açık bir bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bir UFI atamanın koşulu, aynı UFI ile etiketlenmiş ve bildirilmiş tüm ürünlerin aynı karışım bileşimini ve/veya ürün kategorisini paylaşması gerektiğidir (bir mum ve oda spreyi aynı bileşime sahip olabilir, ancak farklı kategorilerde ürünlerdir bu sebeple aynı UFI’ye girdiklerinde ayrı dosyalara ihtiyaç duyulacaktır).

UFI Gösterimi

“UFI” kısaltması (tüm AB dillerinde ve alfabelerinde aynıdır ve çevrilmemelidir) büyük harf olmalı ve ardından iki nokta üst üste ve 16 karakterli alfanümerik bir kod gelmelidir. Kod, her biri bir tire ile ayrılmış dört bloğa bölünmüştür. (Örnek UFI kodu gösterimi; UFI: N7QV-R02N-J23M-WQD51)

Yazı tipi veya boyutu için belirli bir gereklilik belirlenmemiş olsa da, UFI ürün etiketinde açıkça görülebilir ve okunabilir olmalıdır. Etiket boyutlarındaki farklılıklar ve etiket alanı için rekabet eden diğer etiketleme gereksinimleri göz önüne alındığında, UFI, bulunması kolay olacak şekilde konumlandırılmalıdır (örneğin, barkod veya tehlike piktogramlarının yakınında).

UFI kodunun bulunması gereken ürünler

CLP Tüzüğü kapsamına giren karışımlardan sadece çevresel tehlikeler için sınıflandırılanlar Madde 45’in kapsamı dışındadır ve Ek VIII’e göre bilgi verilmesine gerek yoktur. Ayrıca, CLP Ek II Bölüm 1 ve 2’ye göre ek etiketleme gerekliliklerine tabi olan ancak kendileri sağlık veya fiziksel tehlikeler açısından sınıflandırılmamış olan karışımlar, sunum gerekliliklerine tabi değildir. Diğer bir deyişle, ürün yalnızca çevresel tehlikeleri tetikliyorsa (H400, H410, H411, H412) ve/veya yalnızca CLP etiketinde ek bilgilere sahipse (örn.: XXX, YYY, ZZZ. Alerjik reaksiyona neden olabilir.) bir UFI numarası gerektirir.

UFI Numarası Gerektiren Ürün Grupları:

 • Duvar kaplamaları veya yer döşemeleri için yaygın yapışkan çubuklar veya daha özel yapıştırıcılar gibi yapıştırıcılar;
 • Oda koku gidericilerinden kokulu mumlara kadar hava bakım ürünleri;
 • Parmak veya hobi boyaları dahil sanat ve zanaat malzemeleri;
 • Hem mutfak veya banyo gibi kapalı alanlar için hem de teraslar veya taş yollar gibi dış alanlar için temizlik ve bakım ürünleri. Araba veya ayakkabı temizliğine yönelik olanlar da dahil olmak üzere özel temizlik ürünleri;
 • Çamaşır yıkamak için deterjanlar, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bakım maddeleri ve ayrıca yumuşatıcılar;
 • Elektronik sigara karışımları;
 • Bitki gübreleri ve böcek ilaçları gibi bahçe kimyasalları;
 • Beton ve harç gibi ev inşaat ürünleri;
 • Boyalar ve kaplamalar;
 • Izgara çakmak sıvıları ve lamba yakıtları gibi yakıtlar; ve
 • Yazıcılar için mürekkepler ve tonerler.

Zaman Çizelgeleri

Değiştirilen CLP Tüzüğü tarafından belirlenen yeni gereklilikleri takiben bilgilerin sunulması için son tarih, karışımın kullanım türüne, yani tüketici, profesyonel veya endüstriyel kullanıma göre kademeli olarak uygulanacaktır.

Halihazırda ulusal mevzuat kapsamında bildirilmeyen karışımları piyasaya arz eden ithalatçılar ve alt kullanıcılar, aşağıdaki tarihlerden itibaren Yönetmeliğin Ek VIII’ine uymak zorundadır:

Tüketici kullanımı için karışımlar: 1 Ocak 2021’den itibaren

Profesyonel kullanım için karışımlar: 1 Ocak 2021’den itibaren

Endüstriyel kullanım için karışımlar: 1 Ocak 2024’ten itibaren

Bir karışımın birden fazla kullanım türü olduğu durumlarda, daha önceki ilgili son tarih uygulanır ve gereklilikler karşılanmalıdır. Örneğin, sağlığa zararlı olarak sınıflandırılan ve hem tüketici hem de profesyonel kullanım için piyasaya sürülen bir koku yağı için daha erken olan 1 Ocak 2021 tarihi geçerli olacaktır.

*Ayrıca, sıradan terimlerle “ulusal mevzuat kapsamında önceden bildirilmemiş” ifadesi, Zehir Merkezlerine bir dosya (bildirim) henüz tamamlanmamış ve sunulmamış ürünler anlamına gelir. Yani, başka bir deyişle, ürününüz (ürünleriniz) hakkında Zehir Merkezi Portalına henüz bir dosya göndermediyseniz, bu, yeni UFI gereksinimine uymak için yalnızca 1 Ocak 2021’e kadar vakit olduğu anlamına gelir. ‘Piyasaya zaten arz edilmiş karışımlar’a yapılan herhangi bir atıf, karışımın eski kurallar uyarınca Zehir Merkezine zaten kayıtlı olduğunu varsaymaktadır.

Kimyasal ürünlerinizi Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine İlişkin 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) 45. Maddesi / Ek VIII gerekliliklerine uygun şekilde güvenle piyasaya arz edebilmeniz için profesyonel ekibimiz ile sizlere PCN (Poison Center Notification) ve UFI Numarası Oluşturma hizmetlerini sağlamamızı talep ederseniz, info@macroprof.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?