Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

KENTSEL ATIK SU ARITMA DİREKTİFİ REVİZYONU: KOZMETİKTE “KİRLETEN ÖDER” PRENSİBİ

Avrupa Yeşil Mutabakat’ına dayanan ve çevrenin 2050’ye kadar zararlı kirleticilerden kurtulması hedefine sahip olan Avrupa Komisyonu atmosfer, yüzey, yer altı suları ile kentsel atık su temizlenmesine dair daha sert kurallar önermiştir. Bu doğrultuda, Kentsel Atık Su Arıtma Direftifi’nin duruma uygun revize edilmesi planlanmaktadır. Yapılacak revizyonun sonucunda diğer sektörler gibi kozmetik sektörünün de yeni kurallara adapte olması ve aynı zamanda da mikrokirleticilerin imhası için ücret ödemesi gerektiği öne sürülmüştür.

Kentsel Atık Suyun daha iyi ve ucuz arıtımı

Revize edilmiş Atık Su Arıtımı Direktifi Avrupalıların atık su arıtımını uygun maliyetli hale getirirken aynı zamanda daha temiz nehirler, göller, yer altı suları ve denizlerden faydalanmalarını sağlayacaktır.

Bu direktif atık sudan besin maddelerinin yeniden kazanılmasını, mikrokirleticiler için yeni standartlar ve mikroplastiklerin gözetim gereklilikleri için yükümlülükler içermektedir.

AB atık sularında bulunan zehirli mikrokirleticiler %92’sinin farmasötik ve kozmetiklerden gelmesiyle birlikte, yeni Genişletilmiş Üretici Sorumlulukları şeması üreticilerin bunların uzaklaştırılması maliyetini karşılamasını gerektirmektedir. Bu “kirleten öder” prensibi ile aynı eksende olup toksik madde bulundurmayan ürünlerin araştırılması ve inovasyonunu teşvik edecek aynı zamanda atık su arıtımının maliyetinin karşılanmasını daha adil hale getirecektir.

Yüzeyin ve yer altı sularının yeni kirleticilerden korunması

Güncel bilimsel kanıtlara göre, Komisyon su kirleticileri listelerinin güncellenmesiyle yüzey ve yer altı sularının daha sıkı kontrol edilmesini önermektedir.

Yazılı kanıtlara dayanan, doğa ve insan sağlığı üzerinde sorunlar yaratan 25 madde listeye eklenecektir. Bunlar;

  • PFAS, pişirme kapları, giysi, mobilya, yangın söndürme köpükleri ve kişisel bakım ürünlerinin de dahilinde bulunan geniş bir “sonsuz kimyasallar” grubu,
  • Glifosat gibi pestisit kapsamlı ve pestisit bozunum ürünleri,
  • Plastikleştirici ve plastik paketlemenin bir birimi olan Bisfenol A,
  • Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve iltihap önleyeci ilaç olarak kullanılan bazı farmasötikler,

Yeni kurallar, şuanki yalnız tekli kimyasal maddelere olan odağın, karışımların kümülatif ve birlikte etkilerini tanımaktadır.

Ek olarak, ağır metalleri ve endüstriyel kimyasalların dahil olduğu ve bu standartlar tarafından kurallar çerçevesine dahil olan 16 kirletici güncellenek (çoğunlukla sıkılaştırılacak) ve artık AB çapında tehdit olmayan dört adet kirletici de kaldırılacaktır.

Zaman Çizelgesi

Bu öneriler, Avrupa Parlamentosu ve Konsül tarafından olağan mevzuat prosedürü dahilinde değerlendirilecektir. Benimsendiği takdirde, 2030, 2040 ve 2050 için farklı hedeflerle kademeli olarak etki göstermeye başlayacaklardır – böylece endüstri ve otoriteler adapte olmak ve yatırım yapmak için ihtiyaçları olan zamana sahip olacaklardır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?