Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kanada Kozmetik

KANADA’NIN KOZMETİK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Health Canada, kozmetik düzenlemelerindeki çeşitli değişiklikler hakkında bir tartışma başlatmıştır. Bunlardan en önemlisi, ürün formüllerinde belirli alerjenlerin varlığı hakkında verilen bilgiler hakkındadır. Piyasa gözetimini iyileştirmeye yönelik önlemler ve çeşitli idari değişiklikler de planlanmaktadır.

Koku Alerjenlerini Belirtme Gerekliliği

Health Canada, durulanan ürünlerde %0,01’den ve durulanmayan ürünlerde %0,001’den daha yüksek bir konsantrasyonda belirli koku alerjenlerinden herhangi birini bulunduran formülasyonların, kozmetik etiketlerinde bu koku alerjenlerinin açıklanmasını zorunlu kılmayı önermektedir.

Kanada, Avrupa Kozmetikleri Ek III’te tanımlanan koku alerjenlerini Kanada düzenlemelerine dahil ederek kendisini Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan hükümlerle uyumlu hale getirmeyi teklif etmektedir.

1223/2009 sayılı Yönetmelik, Avrupa’da etiketlenebilen 24 alerjeni ilgilendirecektir ve şu anda Avrupa düzeyinde son haline getirilmekte olan genişletilmiş listeye dahil edilen diğer 87 alerjenin otomatik olarak eklenmesine izin verecektir. Bu hükümler, yeni yönetmeliğin tescil tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Esneklik Sağlanacak

Küçük paketlerde satılan kozmetiklerin, koku alerjenleri de dahil olmak üzere bileşenlerin tam listesini belirtmek için bir web sitesini kullanmasına izin verilecektir. Ürün etiketinde iki dile ait bir açıklama olması, tüketicileri içindekiler listesinin bulunabileceği web sitesine yönlendirmeyi planlamaktadır. Zorunlu beyandan sonra bir QR kodunun kullanılması gibi, içindekiler listesine erişmek için alternatif bir dijital mekanizma da dahil edilebilecektir.

Daha İyi Bir Gözetim

Sağlık Kanada, kozmetiklerin gözetimini iyileştirmek ve uyumluluk ile uygulama eylemlerini desteklemek için çeşitli düzenlemeler önermektedir, örneğin “Üretici” teriminin kimleri kapsadığının netliğini artırmak için tanımını güncellenmesi.

“İthalatçı” Tanımına Dahil Değişiklik Önerileri

  • Kozmetik bildirim gerekliliğinin  güçlendirilmesi ürünlerin piyasaya sürülme süreçlerindeki aksaklıkların azaltılması
  • Health Canada’nın üretici veya ithalatçıyı takip edebilmesi koşuluyla, distribütör bilgilerini kozmetik bildiriminden çıkarılması
  • Kozmetik bildiriminde “durulama” veya “durulanmanyan” terimlerini tanımlamak için bir gereklilik eklenmesi
  • Kozmetik bildiriminde içerik maddelerinin INCI adlarına göre tanımlanmasına yönelik bir gereksinim eklenmesi
  • Kozmetik bildirim için konsantrasyon aralıkları tablosunu değiştirilmesi
  • İthalatçıdan güvenlik kanıtı talep etme sisteminin eklenmesi

İdari değişiklikler

Bu alanda dört düzenleme planlanmaktadır:

  • Kozmetik içerik maddeleri sözlüğünün yayıncı adının güncellenmesi (Uluslararası Kozmetik İçerik Sözlüğü ve El Kitabı)
  • İçerik adlarında meydana gelen değişiklikleri ve revizyonları yansıtmak için ve programdaki sütun başlıklarını, anlaşılmasını kolaylaştırmak için yeniden adlandırarak, programın Yönetmeliklere göre güncellenmesi
  • Listede yer alan içerik maddelerinin, aynı içerik maddesi için listelenen üç terimin tümü kullanılarak etikette de gösterilebileceğini belirtilmesi, örn. “Su / Eau / Aqua”
  • Mevcut taslak hazırlama sözleşmeleriyle daha iyi uyum sağlamak için tanımlarda önemli olmayan değişikliklerin yapılması

Tüm değişiklikler (koku alerjenlerinin belirtilmesine ilişkin olanlar hariç), değiştirilen yönetmeliğin tescilinden 180 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Tartışma, yayınlandıktan sonra 23 Nisan 2023’e kadar 70 gün süreyle açık olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?