Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kozmetik

KANADA’DA KOZMETİK BİLEŞEN LİSTESİNDE GÜNCELLEME

Yakın zaman içinde Kanada, ’Kozmetik Bileşenler Listesi’nde güncelleme yaptığını bildirmiştir. Bu güncelleme şu anda kısıtlanmış olan iki bileşenin listeye eklenmesini ve diğer dört maddenin koşullarında düzenleme yapılmasını içermektedir. Listede planlanan diğer maddelerle ilgili değişiklikler konusunda ise daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması sebebi ile ertelenme kararı alınmıştır.

Bileşen Listesine Eklenen Maddeler

Ethylhexyl Ethylhexanoate

Bu bileşen 1999 Kanada Çevre Koruma Yasası (CEPA 1999) kapsamında Kanada Hükümeti Kimyasallar Yönetim Planı (CMP) tarafından değerlendirildiği üzere, insan sağlığı üzerindeki endişeler nedeniyle kısıtlanmış maddeler listesine eklenmiştir.

Azelaic Acid ve Tuzları

Bu bileşenler, bilinen terapötik özellikleri ve izin verilen maksimum konsantrasyon olan %14’ün üzerindeki konsantrasyonlarda cilt tahrişi riski nedeniyle kısıtlanmış maddeler listesine eklenmiştir.

Bileşen Listesinde Düzenlenen Maddeler

Retinoic Acid ve Tuzları

İlgili maddeye ait düzenleme, Retinoic Acid tuzları hakkında net bilgi sağlamak amacıyla yapılmıştır. Retinoic acid tuzlarının, çözelti içinde karıştırılması sonucu Retinoic Acid’e dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca bu madde, Kanada İlaç Ürün Veritabanı’nda listelenmekte ve  %0.01 gibi düşük bir konsantrasyonda terapötik etkisi ile Retinoic Acid içeren topikal kullanım amaçlı pazarlanan reçeteli ilaçlar olarak bilinmektedir.

Okaliptüs Yağı

Bu maddeye ait giriş kısmı, özellikle çocuklarda istemsizce yutma riskini azaltmak ve konsantrasyonları %0.022’den fazla olan belirli ürünler için etiket üzerinde ilgili uyarının belirtilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Peroxide ve Peroxide Oluşturan Bileşenler

%3’ten fazla veya eşit Hydrogen Peroxide içeren ağız bakım ürünleri için, tükürükteki Hydrogen Peroxide konsantrasyonun istenmesine devam edileceği, ancak ağız boşluğunun yumuşak dokusu içindeki konsantrasyonların rutin olarak talep edilmeyeceği konusunu açıklığa kavuşturmak için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, tanınmış kaynaklardan analog çalışmaları veya bağımsız klinik araştırmaları içerebilecek kanıtlara izin veren ifade kaldırılmıştır.

p-Hydroxyanisole

İlgili maddenin kullanımına izin verilen tırnak ürünü kategorisinde yer alan ürün grupları arttırılmıştır. Aynı zamanda bu ürünlere ait izin verilen konsantrasyon değerinin arttırılması hususunda düzenleme getirilmiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?