Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Dünya Genel Kozmetik

KANADA KOZMETİK BİLEŞEN LİSTESİNE ALTI YENİ HAMMADDE

Kanada Hükümeti ayrıca şu anda düzenlemesi bulunan on kimyasal maddeyi de yeniden gözden geçirmeyi planlamaktadır. Kanada Sağlık Departmanı, kısıtlı veya yasaklanmış malzemeler listesine altı kimyasal hammaddenin ekleneceğini ve hali hazırda listelenmiş olan on girdinin revizyonunu sağlayarak kozmetik bileşen listesini güncellemeyi planladığını söylemiştir.

18 Kasım bildirimi, Şubat ayında resmi bir teklifle birlikte hükümetin planlarının üç aylık bir önizlemesini sunmaktadır. Hükümet, bu bileşenleri içeren kozmetiklerin ticaretini yapan perakendecilerin “Hangi ürünlerinin olası güncellemelerden etkilenebileceğini belirlemeye başlaması ve ürün formülasyonları, dağıtım ve satışta gerekli değişiklikleri üzerine düşünmeye başlaması gerektiğini” söylemiştir.

Bildirimde, Health Canada, potansiyel etkileri nedeniyle Triarylmethane boyalar (Basic Blue 26) ve Malachite green bileşenlerinin kullanımını yasaklamayı planladığını söylemiştir. Ayrıca, cilt duyarlılığı riski nedeniyle, saç bakım ürünlerinde zaten kısıtlanmış Thioglycolic Acid esterleri üzerine bir yasaklama da düşünülmektedir.

Hükümet, kısıtlı seviyelerin ne olacağını belirtmemesine rağmen, aşağıdaki dört madde için kısıtlamalar önereceğini söylemiştir:

• Kozmetikleri UV ışığından korumak için kullanılan “Benzophenone”;

• Krem ve losyonlarda kullanılan ve bir biyosit olan “P-Chloro-M-Cresol”;

• Kremlerde kullanım için zaten % 0.05 ile sınırlı bir cilt bakım bileşeni olan “Retinal”; ve

• Daha önce kozmetiklerde potansiyel kısıtlamalar için işaretlenmiş ve yakın zamanda ülkenin toksik maddeler listesine eklenmesi önerilen “Solvent Violet 13”.

Revize Edilen Maddeler

Health Canada ayrıca on madde için listeleri yeniden gözden geçirmeyi planlamaktadır.

Zaten kısıtlanmış Cresol ve türevleri için hükümet, cresolleri farklı risk profillerine dayalı ayrı ayrı listelemeyi planlamaktadır. Ek olarak, benzer özelliklere sahip tuzları kapsayacak şekilde ikincil dialhanolaminler üzerindeki bir kısıtlamayı genişletebileceği bildirilmiştir.

Diğer sekiz kısıtlı madde netlik ve/veya yeni sınırların tanıtımı için revizyonlar görebilecektir:

• Alfa-hidroksi asitler;

• Alüminyum klorohidrat ve ilişkili kompleksleri;

• Peroksit ve peroksit üreten bileşikler;

• Benzoil peroksit;

• Hidrokinon;

• P-hidroksiyanizol;

• Retinol ve esterleri; ve

• Sulu bir magnezyum silikat olan Talk.

Kozmetik uygulamaları olan bir başka yedi madde grubu ise ülkenin Kimyasallar Yönetim Planı (CMP) kapsamında değerlendirilmekte olup gelecekteki istişarelere tabi olabileceği bildirilmiştir:

• Asiklik, monosiklik ve bisiklik monoterpenler;

• Alkoller;

• Coumarin 1;

• Monosiklik ve bisiklik seskiterpenler;

• Diğer polimerler;

• Parabenler; ve

• Salisilatlar.

Sıkça Başvurulan Kozmetik Bileşenler Listesi’nin son güncellemesi 2022 yılı Ağustos ayında yapılmıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?