Genel Kozmetik

İZLANDA, NORVEÇ, LİHTENŞTAYN VE İSVİÇRE’DE KOZMETİK ÜRÜN DÜZENLEMELERİ

Avrupa Ekonomik Alanı  (AEA) (The European Economic Area –  EEA) anlaşması, ürünlerin, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımı ilkesini İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’e genişletmiştir. AEA anlaşmasına göre, AB iç pazarına ilişkin tüm AB yasaları ilgili ülkeler için de geçerlidir. Bunun ışığında, AB Kozmetik Yönetmeliği AEA ülkeleri için geçerlidir.

AB Kozmetik Yönetmeliğinin coğrafi önemi nedir?

1223/2009 Sayılı AB Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, 27 AB Üye Devletinin tamamı ve AEA ülkeleri, yani İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç için geçerlidir.

Brexit’in kabul edilmesinden bu yana ilgili Yönetmelik artık Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler) için geçerli değildir. Ancak Kuzey İrlanda’da yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

AEA ülkelerinde kozmetik ürünleri satmak için AB gerekliliklerine uygunluk yeterli mi?

Tüm kozmetik ürünlerin AB ve AEA pazarlarına yasal olarak arz edilebilmesi için AB Kozmetik Yönetmeliği gerekliliklerine uyması gerekimektedir. Bu nedenle güzellik markaları, aşağıdakilerden oluşan uyum sürecinden geçmelidir:

  • AB veya İzlanda, Norveç veya Lihtenştayn merkezli, yasal gerekliliklere uyumu sağlayan bir Sorumlu Kişinin (RP) atanması;
  • Nitelikli bir güvenlik değerlendiricisi tarafından bir Güvenlik Değerlendirme Raporu (CPSAR) dahil olmak üzere bir Ürün Bilgi Dosyasının (PIF) derlenmesi;
  • CPNP’ye ürün bildirimi.

Bunu dikkate alarak AB uyum sürecini tamamlamış bir kozmetik ürün AEA ülkelerinde de piyasaya arz edilebilir. Ancak güzellik markaları, etiketleri bu ülkelerin ulusal dillerine tercüme etmeli ve varsa ek ambalaj gerekliliklerine uymalıdır.

AB Kozmetik Yönetmeliği İsviçre için geçerli mi?

1223/2009 Sayılı AB Kozmetik Ürünler Yönetmeliği İsviçre için geçerli değildir. İsviçre, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin (EFTA) bir üyesidir; AEA anlaşmasını imzalamamıştır.

Ancak “Cassis the Dijon” ilkesi, AB’de yasal olarak pazarlanan ürünlerin İsviçre’de de satılabilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak, AB gerekliliklerine uygun kozmetik ürünler İsviçre pazarına girebilir. Ancak bazı ek gereksinimleri karşılamaları gerekir. Bunlar;

  • Ürün etiketleri İsviçre resmi dillerinden en az birine tercüme edilmelidir (Almanca, Fransızca ve İtalyanca).
  • “İsviçre’de üretilmiştir” iddiası, Kozmetik Ürünler için İsviçre Kaynak İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen kriterlere uymalıdır.
  • Üretim maliyetlerinin en az yüzde 60’ı İsviçre’de gerçekleştiriliyor olmalıdır.
  • Araştırma, geliştirme ve üretim maliyetlerinin en az yüzde 80’i İsviçre’de gerçekleştiriliyor olmalıdır.

Aşağıdaki faaliyetler İsviçre’de veya İsviçre’de belirtilen yerde gerçekleştirilmelidir:

  • Ürün imalatı,
  • Birincil ambalajın kozmetik ürünle doldurulması veya dökme ürün ile aplikatörün birleştirilerek kullanıma hazır bir kozmetik ürün haline getirilmesi
  • Yasaların gerektirdiği veya ekonomik sektörde yeknesak olarak düzenlenen kalite kontrolleri ve sertifikalar.” (Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Ofisi, 2016).

Kozmetik ürünlerin uygunluğundan hem üretici hem de ithalatçı sorumludur. Alternatif olarak, bu yükümlülüğü üstlenmesi için bir İsviçre’de yerleşik bir sorumlu kişi atanması mümkündür.

AB yasalarına uygun olmayan kozmetik ürünler İsviçre’de nasıl satılabilir?

AB ile uyumlu olmayan kozmetik ürünler, İsviçre mevzuatlarına (Gıda Maddeleri ve Faydalı Ürünler Federal Yasası (2014), Gıda Maddeleri ve Faydalı Ürünler Yönetmeliği (2016) ve Kozmetik ürünler Yönetmeliği (2016)) uygun olmalıdır. Bu yönetmelikler, AB’de var olanlara çok benzer gereksinimler belirler; örneğin İsviçre, kozmetik hammaddeler konusunda AB ile aynı yasakları ve kısıtlamaları uygulamaktadır. Bununla birlikte, İsviçre otoritesi kendi araştırmaları doğrultusunda bazır kısıtlamaları veya yasakları  değiştirebilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?