Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği

İSVİÇRE SVHC ADAY LİSTESİNİ AB İLE UYUMLULAŞTIRDI

İsviçre, Kimyasallar Yönetmeliğini AB Aday Listesine en son eklenen 8 madde ile SVHC listesini güncellemeyi planlıyor. Bu güncelleme 1 Şubat 2022’de yürürlüğe girecek.

2021 yılının Ekim ayında İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), AB Aday Listesine eklenen çok yüksek önem arz eden sekiz maddenin (SVHC), Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara Karşı Koruma Yönetmeliği (SR 813.11, Kimyasallar Yönetmeliği, Fransızca, Almanca veya İtalyanca) Ek 3 kapsamında SVHC Aday Listesine ekleneceğini duyurdu. Bu güncelleme Aday Listesindeki SVHC sayısını 2011’den 2019’a kadar genişletmekte ve Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu hale getirmektedir.

İsviçre Kimyasallar Yönetmeliği ‘’SVHC İçeren Maddeler’in’’ 71. maddesine göre; Aday Listede bulunan ve %0,1’den fazla konsantrasyonda SVHC içeren bir maddenin tedarikçileri, ürünün profesyonel kullanıcısına veya dağıtıcısına en azından maddenin adı dahil olmak üzere, ürünün güvenli kullanımını sağlamak için ulaşılabilir ve yeterli bilgiliyi sağlamakla yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen bilgilerin, talepten itibaren 45 gün içinde tüketicilere (genel kamuoyuna) ücretsiz olarak sağlanması zorunludur. (REACH’in 33. Maddesine benzer olarak, birleştirilmiş uygulama Ekim 2021’e kadar).

Aşağıdaki Tablo 1’de 8 SVHC maddenin öne çıkan özellikleri özetlenmiştir.

(FOPH) FEDERAL HALK SAĞLIĞI DAİRESİ, KİMYASAL YÖNETMELİK EK 3 “SVHC ADAY LİSTESİ” NİN UYARLANMASI 26 EKİM 2021
MaddeAday Liste SVHCYürürlüğe Giriş Tarihi
1Fenol, oligomerizasyondan C12 açısından zengin dallı alkil zincirlerine sahip alkilasyon ürünleri (esas olarak para pozisyonunda), herhangi bir bireysel izomeri ve/veya bunların kombinasyonlarını kapsar. (PDDP)1 Şubat 2022
2Ortoborik asit, sodyum tuzları
3Orta zincirli klorlu parafinler (MCCP) [C14 ile C17 aralığında karbon zincir uzunluklarına sahip %80 veya daha fazla lineer kloroalkanlardan oluşan UVCB maddeler]
4Glutaral
54,4 ‘-(1-metilpropiliden) bisfenol
62-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit ve onun kendi stereoizomerleri
72,2-bis (bromometil) propane1,3-diol (BMP)
2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo türevleri/ 3-bromo-2,2-bis (bromometil) -1-propanol (TBNPA)
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
81,4-dioksan
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?