Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

İSVEÇ’TEN CLH ÖNERİSİ: CARVONE  

İsveç, Reprotoksik kategorisi 2 (Kanserojenik, Mutajenik ve Reprotoksik, CMR 2) olarak Carvone’un Uyumlaştırılmış Sınıflandırması ve Etiketlemesi (CLH) için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) bir öneri sunmuştur. Sınıflandırma süreci tamamlandığında ilgili bileşenin kozmetik ürünlerde kullanımı tehlikeye girebilir.

Carvone

Carvone (Cas no: 6485-40-1 / 99-49-0 / 2244-16-8) 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği tarafından güncel durumda düzenlenmemiştir ve bu nedenle koku bileşeni olarak kullanılabilmektedir. Ek olarak Carvone, Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) mevzuatının Ek VI’sında Skin Sens. (Cilt tahrişi) 1, H317 sınıflandırmalarıyla listelenmiştir.

İsveç, Carvone için dosyayı hazırladığında ECHA tarafından bir kabul kontrolünden geçmektedir. Dosyanın kabul edilmesi durumunda, CMR 2 sınıflandırmasını desteklemek için sağlanan veriler, Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirmenin sonucu, Carvone’un resmi bir CMR 2 olarak sınıflandırmasına yol açabilecektir.

Bu nedenle, RAC görüşünün sonucuna bağlı olarak, Carnove’un kozmetik ürünlerde kullanımı gelecekte tehdit altında olabilir. Bunun nedeni, Kozmetik Ürünler Yönetmeliği (EC) No 1272/2008 sayılı tüzüğün Ek VI’nın 3. Bölümüne göre CMR maddeleri kategori 2 olarak sınıflandırılan kozmetik içeriklerin, ya doğrudan yasaklanması gerektiği ya da maddenin SCCS tarafından değerlendirildiğinde (yeni sınıflandırma bağlamında) izin verilebileceğini dikkate alarak kozmetik ürünlerde kullanımı için güvenli bulunmasıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?