Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

ISLAK MENDİL ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2019/904 sayılı düzenlemesi ile Avrupa Birliği içerisinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasının azaltılmasının amaçlandığı Tek Kullanımlık Plastik Direktifi (AB) Haziran 2019’da yayınlanmıştır.

Tek kullanımlık plastik (SUP) Direktifi olarak da bilinen yeni yasa, bazı plastik ürünlerin özellikle sucul ortam, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisini önlemeyi ve azaltmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Üye Devletleri, Direktifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde (yani Temmuz 2021’e kadar) bu önlemleri kendi yönetmeliklerinde uygulayacaklardır.

  • Bu Direktif şunları etkileyecektir:

Gıda ile temas eden plastik malzemeler ve ürünler

Belirli tek kullanımlık plastikler

  • Hangi önlemleri içerecek?

Yeni işaretleme gereksinimleri tanıtılacaktır.

Plastik ambalaj için toplama hedefleri artırılacaktır.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu programı büyüyecek.

İçecek kapları için tasarım gereksinimleri artacaktır.

Bu nedenle, yakın zamanda, Avrupa Parlamentosu’nun (AB) 2019/904 Yönergesi Ekinin D Kısmında listelenen tek kullanımlık plastik ürünlere ilişkin uyumlaştırılmış işaretleme spesifikasyonlarına ilişkin kuralları belirleyen 2020/2151 sayılı yeni Avrupa Yönetmeliği yayınlandı ve bazı plastik ürünlerin çevreye olan etkilerinin azaltılmasına ilişkin Konsey kararı 3 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacaktır.

Yönetmelikten etkilenen ürünler arasında;

Tütün ürünleri, içecek kapları, hijyenik pedler, tamponlar ve ıslak mendiller yer almaktadır.

Islak mendillerin hangi gereksinimleri olacak?

Islak mendiller, yani kişisel hijyen ve ev içi kullanım için önceden nemlendirilmiş mendillerdir.

Islak mendillere ek olarak Direktif (AB) 2019/904 ekinin D bölümünde belirtilmemesine rağmen yüz, göz çevresi, eller ve ayaklar gibi sıvı bir ürünün fiziksel desteği için yapılan maskeler veya yamaları “Saç Maskeleri” veya “Yama” ları da  ıslak mendil olduklarını söyleyebildiğimiz için bu ürünleri de dikkate almalıyız.

Pek çok durumda bu “yaprak maskelerin” bileşimi %100 selüloz olduğundan özel dikkat gösterilmelidir, ancak bazen çok küçük olsa bile küçük bir plastik yüzdesi (bağlayıcı) içerebilirler. Bu durumda onlar için de geçerli olacaktır.

Ürünler, 2020/2151 sayılı Yönetmeliğin Ek II’ sinde belirtilen ıslak mendiller için işaretleme ve Harmonize işaretleme özelliklerini taşıyacaktır.

Yüzey alanı 10 cm2 veya daha fazla olan ıslak mendillerin paketlenmesi için geçerlidir.

Yüzeyi 10 cm2‘den az olan ambalajlarda uygulanmaz.

POZİSYON: İşaretleme, ambalajın dış ön veya üst yüzeyinden hangisi daha net görünürse yatay olarak yerleştirilmelidir. İşaretleme kutuları birbirinden ayrılmayacaktır. Ambalajı talimatlara göre açarken, işaretler yırtılmamalı veya okunaksız hale getirilmemelidir.

BOYUT: İşaretleme yerleştirildiği yüzey alanının en az % 6′ sını kaplayacak, gerekli maksimum boyut 3 cm’ye 6 cm (18 cm2) olacaktır. İşaretlemenin yerleştirildiği ambalajın dış ön veya üst yüzeyinin alanı 65 cm2‘den az ise, işaretlemenin minimum boyutu 1,4 cm’ye 2,8 cm (3,92 cm2) olacaktır.

TASARIM: İşaret, iki eşit boyutlu kırmızı ve mavi kutudan ve iki eşit boyutlu kutunun altına yerleştirilmiş “ÜRÜN İÇİ PLASTİK” bilgi metnini içeren dikdörtgen bir siyah kutudan oluşacaktır. İşaretlemenin yüksekliği ve uzunluğu arasındaki oran 1: 2 olacaktır.

İşaretlemenin tasarımı, herhangi bir efekt eklenmeden, renkleri ayarlamadan, rötuşlanmadan veya arka planı genişletmeden çoğaltılacaktır. İşaret, ince beyaz bir çizgi ile sınırlanacaktır.

“ÜRÜNDE PLASTİK” bilgi metni büyük harf ve Helvetica Bold yazı tipinde olacaktır. Yazı tipi boyutu minimum 5 pt ve maksimum 14 pt olacaktır.

İşaretlemede yazılan metin, ürünün satılacağı resmi dillerde yazılacaktır. Bilgi metninin Üye Devletlerin başka bir veya birkaç resmi diline çevrildiği durumlarda, tercüme edilen bilgi metni ya işaretin yakınına ya da ilk dilin altındaki dikdörtgen siyah kutunun içine yerleştirilecek ve her iki durumda da açıkça görülebilecek.

Ambalajın dış ön veya üst yüzeyindeki uzamsal kısıtlamalar nedeniyle istisnai durumlarda, Üye Devletlerin başka veya birkaç resmi diline çevrilen bilgi metni, ambalajın başka bir yerine işarete mümkün olduğunca yakın yerleştirilebilir.

Bu nedenle, bu işaretin görünür, net bir şekilde okunabilir ve silinmez olması ve bu ürünlerin satış konteynerine ve gruplanmış ambalajına yani ürünün satış birimine yerleştirilmesi gerekir.

Ayrıca, 4 Temmuz 2022 tarihinden önce piyasaya arz edilen ıslak mendil ambalajlarının bu maddenin birinci cümlesinden istisna olarak etiketleme yapılarak yapıştırılabilir.

Herhangi bir riski önlemek için AB Yönetmeliğine uyacak şekilde ilgili referansları mümkün olan en kısa sürede güncellemeniz gerekmektedir.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?