Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Genel

FRANSA’DA PİYASAYA ARZ EDİLECEK PHENOXYETHANOL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN ETİKETLEME GEREKSİNİMLERİ

Phenoxyethanol bileşeni 1223/2009 Ek V/29’da yer almaktadır ve kozmetik ürünlerde koruyucu olarak maksimum %1 konsantrasyona kadar kullanılması uygundur.

2019 yılında, Fransa Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı tarafından, Phenoxyethanol içeren durulanmayan kozmetik ürünler (deodorantlar, saç ve makyaj ürünleri hariç) için Phenoxyethanol ile ilgili “3 yaşından küçük çocukların bebek bezi bölgesinde kullanılmamalıdır” uyarısının etiketlere eklenmesinin zorunlu olması yönünde yeni bir gereklilik yayınlanmıştır.  Pek çok kozmetik ürün, bu durumdan öngörülebilir kullanımlarından bağımsız olarak etkilenmiştir.

Fransa Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansının belirlediği gereklilik göz önünde bulundurulduğunda, Fédération des entreprises de la beauté (Güzellik Şirketleri Federasyonu) (“FEBEA”) tarafından kararın iptal edilmesi istenmiştir. Daha sonra, Fransa Yetkilileri, Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 (AT) sayılı Tüzüğün 27. Maddesinin yorumlanmasına ilişkin bir ön karar istemiştir.

Madde 27: Koruma maddesi

Madde 25(1)’de listelenen gereklilikleri karşılayan ürünler söz konusu olduğunda, yetkili bir makamın, bir kozmetik ürün veya piyasada bulunan ürünlerin insanlar için ciddi bir risk oluşturduğunu veya oluşturabileceğini tespit etmesi veya endişe için makul gerekçeleri olması durumunda, ilgili ürün veya ürünlerin geri çekilmesini, geri çağrılmasını veya bulunabilirliğinin başka bir şekilde kısıtlanmasını sağlamak için tüm uygun geçici önlemleri alacaktır. Yetkili makam, alınan önlemleri ve destekleyici verileri Komisyona ve diğer Üye Devletlerin yetkili makamlarına derhal iletecektir.

İlk alt paragrafın amaçları doğrultusunda, 2001/95/EC sayılı Direktifin 12(1). Maddesinde belirtilen bilgi alışverişi sistemi kullanılacaktır.

  • 2001/95/EC sayılı Direktifin 12(2), (3) ve (4) Maddeleri uygulanacaktır.
  • Komisyon, 1. paragrafta atıfta bulunulan geçici tedbirlerin haklı olup olmadığını mümkün olan en kısa sürede belirleyecektir. Bu amaçla, mümkün olduğunda ilgili taraflara, Üye Devletlere ve SCCS’ye danışacaktır.
  • Geçici tedbirlerin haklı olduğu durumlarda, Madde 31(1) uygulanacaktır.
  • Geçici tedbirlerin haklı olmadığı durumlarda Komisyon Üye Devletleri bu konuda bilgilendirecek ve ilgili yetkili makam söz konusu geçici tedbirleri yürürlükten kaldıracaktır.

Kararın özeti

“Üye Devletler, bir veya daha fazla bireysel olarak tanımlanmış kozmetik ürüne değil, aynı maddeyi içeren bir ürün kategorisine uygulanan genel geçici önlemleri benimsemelidir. Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin 27(1) maddesinin kapsamı, kozmetik ürünlerin serbest pazarına ilişkin geçici bile olsa orantısız ihlallere izin vermeyecek şekilde sınırlandırılmıştır ve bu nedenle yalnızca bireysel olarak kapsanan belirli kozmetik ürünlerle ilgili olabilir.”

Sonuç

Phenoxyethanol içeren durulanmayan kozmetik ürünlerde “3 yaşından küçük çocukların bebek bezi bölgesinde kullanılmamalıdır” uyarısının etiketlere eklenmesini zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, Fransa’ya ithal edilen ürünler için Phenoxyethanol ile ilgili etiketleme kısıtlaması resmi olarak zorunlu değildir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?