Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

“FORMALDEHİT İÇERİR”

‘’Formaldehit’’ içeren ürünlerin etiketlenmesi için %0.05 eşiği tüketicileri korumak için yeterli mi?

Formaldehit, 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kanserojen ve birinci kategori cilt hassaslaştırıcı; alerjik cilt reaksiyonuna neden olan bileşen olarak sınıflandırıldı.

2019 yılında, 1223/2009 Sayılı AB Kozmetik Yönetmeliği Ek V’den koruyucu olarak çıkarılmış ve kozmetik ürünlerde yasaklanmış maddeler listesine (EK II) eklenmiştir. Bununla birlikte, formaldehit salıcılar – nihai kozmetik ürün üzerinde koruyucu bir işlev elde etmek için formaldehit salan maddeler – kozmetiklerde hala kullanılabiliyordu. Bu maddelerin sadece “formaldehit içerir” uyarısı taşıması gerekiyordu ve bu uyarı için eşik konsantrasyonu %0,05 olarak belirlenmişti.

Peki bu eşik değeri yeterince düşük müydü?

2020’de Komisyon, formaldehit maruziyetinin bu eşiğin altında formaldehit alerjisi olan kişilerde kontakt dermatite neden olabileceğini öne süren ek bilgiler aldı. SCCS, bunun mevcut hükümler hakkında sorulara yol açtığını ve en son Bilimsel Tavsiyesini başlattığını, alerjik kontakt dermatite (ACD) duyarlı tüketicilerin mevcut eşik ile yeterince korunmadığını önermek için “yeterli kanıtı” olduğunu söyledi.

Sağlanan veriler ışığında ve mevcut bilimsel literatürü dikkate alarak SCCS, formaldehit salan mevcut eşiğin, formaldehite duyarlı tüketicileri; formaldehit serbest bırakıcılarından kaynaklanan serbest formaldehite maruz kalmaktan yeterince korumadığını düşünmektedir.

(*) Formaldehit salan maddeler için ‘ formaldehit içerir ‘ uyarısı eşiğine (%0,05) ilişkin yeni bir Bilimsel Tavsiye talimatı 12 Şubat’ta yazılı prosedürle kabul edilmiş ve yayınlanmıştır.

7 Mayıs 2021’de kabul edilen SCCS’nin formaldehit salan maddeler içeren kozmetikler için formaldehit etiketlemesine ilişkin nihai Bilimsel Tavsiyesi, mevcut %0,05 eşiğinin yeterince düşük olmadığı ve %0,001’e (10 ppm) düşürülmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Mevcut eşiğin 50 kat, yani %0,001’e (10 ppm) düşürülmesi, formaldehite duyarlı tüketicilerin büyük çoğunluğunu koruyacaktır. Bu eşik, bir ürünün bir veya daha fazla formaldehit salma maddesi içermesine bakılmaksızın toplam serbest formaldehit için geçerlidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?