Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

ECHA’NIN REACH YETKİLENDİRMESİ VE PFAS ÖNERİ ÇAĞRISI

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), kozmetik bileşenleri; özellikle etilendiamin, glutaral ve ortoborik asit dahil olmak üzere sekiz kimyasalın REACH Yetkilendirme listesine eklenmesini tavsiye etmiştir. Ajans ayrıca PFAS kısıtlama teklifleri için çağrıda bulunmaktadır ve kısıtlama teklifleri ile Sosyo-Ekonomik Analiz Komitesi’nin (SEAC) taslak görüşlerine uygun istişareler paylaşmıştır.

8 Kimyasal için REACH Kısıtı

ECHA’ya göre, işçileri ve çevreyi korumak için ajans, Avrupa Komisyonu’nun (EC) REACH Kısıtlama Listesi’ne sekiz madde eklemesini önermiştir. Listeye maddeler eklendikten sonra, şirketlerin bunları kullanmaya devam etmek için izin başvurusunda bulunmaları gerekecektir.

ECHA’nın 11. tavsiyesi aşağıdaki maddeleri içermektedir:

  • Etilendiamin;
  • 2-(4-tertbütilbenzil)propionaldehit ve bunun bireysel stereoizomerleri;
  • Kurşun;
  • Glutaral;
  • 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-on;
  • 2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon;
  • Diizoheksilftalat;
  • Ortoborik asit ve sodyum tuzları

Bu önerilerin nedenleri, öneri ekinde özetlenmiştir. PCPC çevrimiçi wINCI Sözlüğü’ne göre üç kozmetik bileşen, potansiyel solunum hassaslaştırıcıları olarak etilendiamin ve glutaral ve üreme için potansiyel olarak toksik olarak ortoborik asit içermektedir.

PFAS Kısıtlama Önerileri

Poliflorilalkil maddelerin (PFAS) kısıtlanmasına yönelik teklifler, 25 Eylül 2023’e kadar ECHA tarafından kabul edilmesi beklenmektedir. Bu istişare dönemi, PFAS hakkında bilgi sahibi olan herkese “söz sahibi olma” fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.

ECHA’ya göre, riskler, sosyo-ekonomik yönler ve alternatif maddelerle ilgili bilgilere özellikle dikkat etmiştir. ECHA’nın Risk Değerlendirmesi (RAC) ve Sosyo-Ekonomik Analiz (SEAC) için bilimsel komiteleri, önerilen kısıtlamayı değerlendirmek ve onun hakkında bir fikir oluşturmak için istişare girdilerini kullanacaktır.

İncelenmekte olan kısıtlamalar, SEAC taslak görüşleri ile birlikte ECHA web sitesinde mevcuttur. İlgili istişareler sırasında ECHA’ya yorum göndermek için formlar da burada bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri ile birlikte, öneriye ve komitelerin görüşüne dayalı olarak nihai olarak olası kısıtlamaya karar verecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?