Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel

DİJİTAL ETİKETLEME’DE SON DURUM!

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği revizyonu – Komisyon kamu ve hedefli istişare süreci – dijital etiketleme

Gittikçe ürünle ilgili daha fazla bilgi gereksinimi, Gitgide daha az paketleme

Avrupa’da son dönemde Yönetmeliklerde yapılan tüm revizyonların odak noktası ürünler ile ilgili daha çok bilginin paylaşılması ancak bunun daha az paketleme gereksinimi ile gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda yapılması planlanan değişiklikler;

 • Kozmetik Ürünler Yönetmeliği revizyonu; 60 adede kadar ek koku bileşeni eklenmesi
 • Genel Ürün Güvenliği Direktifinin Revizyonu; Çevrimiçi satış noktalarındaki zorunlu bilgiler dâhil dijital etiketleme hükümleri (Fransa’da da bir gerekliliktir)
 • Önerilen Eko-tasarım Çerçevesi Yönetmeliği; Yeni zorunlu bilgilerin eklenmesi (sürdürülebilirlik etiketleri, dijital ürün pasaportu, ilgili kimyasalların varlığı)
 • Mikroplastikler için REACH kısıtlaması; Potansiyel etiketleme gereksinimleri
 • Çoğunlukla ambalajla ilgili ulusal etiketleme gereksinimleri
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifinin Revizyonu: Ambalajla ilgili etiketleme gereksinimleri

Kozmetik üreticileri güncel durumda var olan ambalajlarının dijitalleşmesi yönünde bir geçiş sürecindedirler. Bu anlamda üreticilerin yeterli koşul ve desteklere ihtiyacı bulunmaktadır.

Kısa vadeli yaklaşımda CPR revizyonu altında; tüketici, toplumsal ve teknolojik evrimi dikkate alan geleceğe yönelik 19. Madde revizyonu gerçekleşecektir.

Orta/uzun vadeli yaklaşımda; Tüketicilere karşı şeffaflığı arttırılması, endüstrinin yaklaşmakta olan (dijital) bilgi gereksinimlerine uyumuna hazırlık olarak zorunlu bilgilerin kademeli olarak dijitalleştirilmesi fikrinin önünün açılması planı bulunmaktadır.

CPR’nin 19. Maddesi;

 1. Avrupa Komisyonu’na, tüm ilgili paydaşlarla birlikte geliştirilen ve ortak hedefler ve yol haritasına dayanan müteakip bir uygulama önlemi aracılığıyla kozmetikler için dijital etiketlemeyi daha fazla ele alma yetkisi;
 2. Şirketlerin kendi içyapılarını hazırlamalarına/ayarlamalarına izin veren bir adaptasyon aşaması da dâhil olmak üzere, net adımlar ve kilometre taşları ile dijital etiketlemenin kademeli olarak tanıtılması;
 3. Online POS’taki zorunlu bilgileri (parti numarası ve minimum dayanıklılık tarihi hariç)

kapsamaktadır.

Kozmetik ürünler için dijital etiketlemenin ele alınması aşağıdaki adımlar ile gerçekleşebilecektir:

 • Aşamalı, pragmatik bir yaklaşıma izin veren ek politika seçeneklerinin değerlendirilmesine dayalı olarak kozmetikler için dijital etiketlemenin yeterince ele alınmasını sağlamak;
 • CE’ye, ambalaj üzerinde dijital etiketlemeden gelecek dijital ürün pasaportuna geçiş için asgari bir ortak endüstri çerçevesi üzerindeki konumunu geliştirmesi için ek süre sağlamak;

Dijital Etiketleme Faydaları

 • Tüketicilerin kozmetik ürünlerde gerekli tüm bilgilere erişiminin kolay hale gelmesi ve
 • Ekonomik olarak, ambalaj üstü etiketleme ile kıyasla gerekli bilgilerin uyarlanmasında maddi avantaj
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?