Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

COSMETICS EUROPE’DAN SCCS’YE YORUM: A VİTAMİNİ

Cosmetics Europe, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından belirlenen riskle ilgili olarak kozmetik endüstrisinin görüşüne göre çok katı/kısıtlayıcı önlemler olan iki unsur hakkında yorum yapmıştır;

1) Cosmetics Europe, A Vitamininin güvenli kullanımına ilişkin SCCS görüşüne dayalı olarak bir uyarı etiketinin gereksiz bir önlem olduğunu düşünmeye devam ederken, ürün üzerinde kullanılan ifadeler, tüketicilere kozmetik ürün kullanımı bağlamında faydalı bilgiler sağlamalıdır.

Komisyon’un önerisi aşağıdaki endişeleri ortaya çıkarmaktadır:

  • A Vitamini için “diğer kaynakların” ne olduğu normal tüketici için belirsizdir. Daha da bilgili tüketiciler, A vitamininin yalnızca havuç gibi normal gıdalarda bulunduğunu bilebilirler, bu da A vitamini içeren bir kozmetik ürünü kullanmayı planlarken kafa karışıklığına ve belirsizliğe yol açabilmektedir. Gıda takviyeleri gibi diğer A vitamini kaynakları, tüketicinin dikkatinden tamamen kaçabilmektedir.
  • Cosmetics Europe, doktora başvurma gerekliliğinin uyarı etiketinden çıkarılmasını memnuniyetle karşılasa da, önerilen ifade, kozmetik ürünün diğer günlük kullanım kozmetiklerine kıyasla daha yüksek bir risk düzeyi taşıdığına dair haksız bir izlenim verebilmektedir.
  • A Vitamini için, oral maruziyete (örneğin diyet kaynaklarından) kıyasla dermal maruziyetten (örneğin kozmetik ürünlerden) kaynaklanan risk bulunmadığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Büyük klinik araştırmalar, retinol veya diğer retinil esterlerin ilgili dermal dozlarının kullanımının endojen retinoid plazma düzeylerini etkilemediğini ve bu nedenle insan sağlığı için herhangi bir risk oluşturmadığını gösterirken, retinol ve retinil esterlerin oral yoldan verilmesi insanlarda retinoid homeostazını bozabilmektedir.(Buchan et al. diğerleri, 1994; Sass ve diğerleri, 1996; Chou ve diğerleri, 1997; Meuling ve diğerleri, 1995; Nohynek ve diğerleri, 2006; Renwick ve Howe, 1997; Schaefer, 1993).
  • Cosmetics Europe tarafından önerilen açık ve net bir ifadeyle (“A Vitamini İçerir”) tüketici ilgili gerçek hakkında bilgilendirilmelidir. INCI isimleri yanlış anlaşılabileceğinden veya A Vitamini doğru şekilde tanımlanamadığında, içerik beyanı tüketici için anlamlı kabul edilebilmektedir. A vitaminine aşırı maruz kalma konusunda olası herhangi bir risk altında olabilecek sınırlı ve belirli bir tüketici grubuna tavsiyede bulunan bir sağlık uzmanı, böylece tüketiciye A vitamini içeren kozmetik ürünlerden daha fazla maruz kalmanın nasıl daha da kolay bir şekilde önlenebileceği konusunda tavsiyede bulunabilecektir.

2) Bir uyarı etiketinin kabul edilmesi durumunda, çalışma belgesi, önlemlerin uygulanması için yeni ürünlerin piyasaya arzı için 6 aylık ve piyasada bulundurulması için ek 6 aylık geçiş dönemleri önerilmektedir. Tedbirlerin şu anda gerekli olmayan ek ürün etiketlemesini gerektirdiği düşünüldüğünde, ürünlerin piyasaya uygunluğunun bu kadar kısa sürede sağlanması neredeyse imkansız olmaktadır. Ayrıca, üreticilerin yüksek miktarda ambalaj malzemesi stokları bulunmakta olup uygun olmayan ambalajların olası imhası mali ve çevresel maliyetlere yol açacaktır.

SCCS, 2016’da (SCCS/1576/16), vücut losyonunda %0,05 Retinol Eşdeğeri (RE) ve diğer durulanan ve durulanmayan ürünler için %0,3 RE konsantrasyonlarının kozmetiklerdeki A vitamininin güvenli olduğunu onaylamıştır. Üreticiler o zamandan beri bu kullanım konsantrasyonlarını uygulamaktadır. 2021 tarihli nihai SCCS görüşünün (SCCS/1639/21) bu konsantrasyonları karşılayan ürünlerin güvenliğini yeniden teyit ettiği göz önüne alındığında, güvenli ürünlerin yalnızca ek etiketlemeleri olmadığı için piyasadan kaldırılmasını talep etmek haksız görünmektedir.

Çoğu durulanmayan kozmetik ürünün raf ömrü 30 aydan fazla olduğundan, bunları piyasadan kaldırma ve acil bir endişe taşımayan bu tür güvenli ürünleri imha etme ihtiyacı, örneğin, daha uzun ömürlü ürünler ve emisyonların azaltılması (bunlardan sadece ikisini belirtmek gerekirse) gibi  Yeşil Mutabakat’ın temel hedeflerine tamamen aykırı görünmektedir. Cosmetics Europe bu nedenle, piyasaya arz için 18 aylık daha uzun bir geçiş döneminin ve özellikle ek etiketleme gerekliliğini taşımayan mevcut stokların satış süresinin olmamasını savunmaktadır.

Bu daha uzun geçiş dönemi, aşağıdaki hususlarla gerekçelendirilir:

  • SCCS, sunulan model hesaplamalarındaki tutarsızlıklar nedeniyle kremlerin maruz kalma değerlendirmesinden herhangi bir sonuç çıkarılamayacağını belirtmektedir. SCCS’nin bu sonucu ayrı bir tartışmayı garanti etse de, SCCS değerlendirmesinin sonucu çok ihtiyatlıdır ve en yüksek konsantrasyonlarda retinol içeren tüm ürünlerin aynı anda kullanıldığını varsaymaktadır (deterministik yaklaşım). Bu, son derece gerçekçi olmayan ve muhafazakar bir kullanım senaryosunu temsil etmektedir.
  • SCCS, gıda ve gıda takviyelerinin katkısının, A Vitamini maruziyetinin halihazırda üst sınırı aşmış olabileceğini gösterdiğine dair endişelerini dile getirmiştir. Bununla birlikte, SCCS, nüfusun yalnızca %5’inin bu üst düzey kullanıcı alt grubuna girdiğinin tahmin edildiğine dair ek bilgi sağlamaktadır. Kozmetiklerin muhafazakar kullanım senaryosu göz önüne alındığında, kozmetiklerden gelen A Vitamininin katkısının diyet kaynaklarından gelenlere kıyasla çok daha düşük olduğu göz önüne alındığında, böylesine üst düzey bir tüketici kavramının kendisi varsayımsaldır. Bu unsur belirli bir uyarıyı savunmamaktadır.
  • Nihai ürünlerde A Vitamini bulunma olasılığını hesaba katan bir yaklaşım, tek gerçekçi iyileştirmeyi temsil ederken, aynı zamanda hala çok muhafazakar olacaktır (Mintel veri setinden elde edilen çoğu ürün türü için değerler çok daha düşük olmasına rağmen, kozmetik ürünlerde A Vitamini olasılık değeri %10’dur). Ancak, böyle bir yaklaşım şu anda SCCS tarafından kabul edilmemektedir.
  • 1) numaralı madde kapsamında getirilen, cilt yoluyla maruz kalma riskinin olmadığı argümanı bu bağlamda da geçerlidir.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?