Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği CLP IFRA

CLP YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

Kozmetik Yönetmeliği’nde planlanan revizyonun Avrupa seçimlerinden önce tamamlanıp tamamlanamayacağı veya ertelenip ertelenmeyeceği sorusu sürerken, CLP Yönetmeliği’nin revizyon süreci tüm hızıyla devam etmektedir ve ilgili revizyon yakın zamanda kabul edilecektir. Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında yeni bir anlaşmaya varılmıştır ve 5 Aralık 2023’te varılan anlaşma, aynı gün Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir basın açıklamasıyla memnuniyetle karşılanmıştır.

Yapılan revizyonda öne çıkan maddeler şu şekildedir:

  • Karmaşık maddelerin, yani birden fazla bileşen içeren maddelerin sınıflandırılmasına yönelik güncellenmiş kurallar (“MOCS”)(Parlamento ve Konsey, bilimsel kanıtların 5 yıllık bir incelemesi ile uçucu yağlar da dahil olmak üzere bitki özleri için belirli bir istisna üzerinde anlaşmıştır.);
  • Tehlikeli kimyasalları çevrimiçi satın alırken tüketicilerin daha çok korunmasını sağlama kuralları;
  • Çevrimiçi satışlar da dahil olmak üzere, tehlikeli kimyasalların daha net etiketlenmesi (Örneğin, reklam kuralları ve tehlikeli kimyasallar için minimum yazı tipi boyutu kriterleri gibi)
  • İşletmelerin katlanabilir etiketleri ve dijital etiketlemeyi kullanma olanağının yanı sıra önemli güvenlik bilgileri ve tehlike piktogramlarının ambalaja eklenmesi;
  • Komisyonun, tehlikeli maddelerin tespit edilme hızını hızlandıracak, potansiyel olarak tehlikeli maddelere ilişkin sınıflandırma teklifleri geliştirme olasılığı

Cosmetics Europe ve IFRA Görüşleri

Ortak basın açıklamasında, iki sektör temsilcisi anlaşmayı ve özellikle de MOCS’a verilen süreyi memnuniyetle karşılamıştır. Avrupa Kozmetik Ürünleri Genel Müdürü “Bitkilerden veya bitki kısımlarından ekstrakte edilen birden fazla bileşene sahip maddelerin (‘MOCS’) sınıflandırma kurallarına yönelik özel hükümlere duyulan ihtiyacın ortak yasa koyucular tarafından tanınmasını son derece takdir ediyoruz. Bu, AB’nin biyoekonomiyi artırma hedefiyle el ele giden, kozmetik ve parfümlerde kullanılan doğal bileşenlerin geleceğini destekleyen önemli bir gelişmedir” şeklinde yorum yapmıştır.

IFRA Avrupa Bölge Direktörü ise şunları eklemiştir: “Bugün varılan anlaşma aynı zamanda maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için gruplandırılmasına yönelik açık bilimsel akıl yürütme ihtiyacını da ortaya koymaktadır.

Sonraki Adımlar

Avrupa Parlamentosu ve Konsey, yeni Tüzüğü yakın zamanda resmi olarak kabul edecektir. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan tüzük için uygulanması için son tarihler belirlenecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?