Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği CLP Kozmetik

CLP TÜZÜĞÜ REVİZYONUNA KONSEY’DEN ONAY

Geçtiğimiz aylarda konsey, CLP yönetmeliği olarak da bilinen kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin önerilen düzenlemeye ilişkin müzakere görüşünü kabul etmiştir. Önerilen bu düzenleme, mevcut AB mevzuatını güncellemekte ve kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile çevrimiçi satılan kimyasallar için gerekli bilgilere ilişkin kuralları netleştirmeyi amaçlamaktadır.

Konseyin görüşü

Konseyin müzakere yetkisi, yönetmeliğin hedeflerini paylaşmıştır, ancak teklifin netliğini ve yasal kesinliğini artırmak için bir dizi değişiklik getirmiştir, özellikle:

  • Minimum yazı tipi boyutlarını ve metnin okunabilirliğine ilişkin diğer gereksinimleri ayarlamayı önermektedir (örneğin, iki satır arasında belirli bir mesafe yerine ‘uygun’ satır aralığı talep etmek).
  • Katlanabilir etiketlerin ön sayfasının biçimine ve tasarımına özel gereksinimler ekler ve dijital etiketleme kavramını ve kurallarını açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır (etiket öğelerini yetki devri yoluyla uyarlamak için komisyona verilen yetkinin yeniden tanımlanması dahil).
  • “yeniden doldurma” ve “yeniden doldurma istasyonu” terimlerini tanımlamaktadır. Ayrıca, yeniden doldurma satışları için koşulları daha az spesifik hale getirmektedir: komisyon tarafından önerilen bazı gereklilikler kaldırılacak ve insanların (özellikle çocukların) ve çevrenin maruziyetinden mümkün olduğunca kaçınmak için risk azaltma önlemlerinin uygulanmasına yönelik genel bir yükümlülük getirilecektir. Ciddi göz hasarına (kategori 1) veya cilt hassasiyetine (herhangi bir kategori) neden olan madde veya karışımlar için de yeniden dolum istasyonu satışı yasaklanacaktır. Konsey, taşınabilir kaplara (bidonlara) yakıt doldurulması için, hazneye yapıştırılacak pompada bir etiket bulunması gerektiğini belirtmektedir.
  • Çevrimiçi satışlar gibi yeni iş yöntemleriyle ilgili olarak, konsey’in tutumu, uzaktan satılan (çevrimiçi dahil) kimyasal ürünler için sağlanacak etiketleme ve bilgi gibi konularda komisyon’un teklifini daha da açıklığa kavuşturmaktadır.
  • Konsey, birden fazla bileşene sahip kimyasal maddeler (mocs) için sınıflandırma hükümlerine ilişkin olarak, yeni hükümlerin silinmesini ve komisyonun, revize edilmiş clp tüzüğü’nün yürürlüğe girmesinden sonraki 4 yıl içinde, muhtemelen bir yasa teklifiyle birlikte bu maddelerin sınıflandırılmasına ilişkin bir rapor sunmasını gerektiren bir inceleme maddesi eklemeyi teklif etmektedir.
  • Halihazırda farklı mevzuatlar kapsamında yürütülen devam eden değerlendirmelerle tekrarı önlemek amacıyla yeni tehlike sınıflarına ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaktadır.

Arkaplan

Kimyasal ürünlerle bağlantılı yeni tehlikelerin ortaya çıkmasıyla birlikte (çevrimiçi alışveriş veya toplu olarak satın almak için kapların yeniden kullanılması gibi) yeni ticari eğilimlerin yaygınlaşması (endokrin bozucuların varlığı veya belirli maddelerin uzun ömürleri dahil) mevcut 2008 yönetmeliğinin güncellenmesini gerektirmiştir. Önerilen revize edilmiş yönetmeliğin kapsamı, insan sağlığının ve çevrenin daha fazla korunmasını içermektedir. Getirdiği önlemler şunları içermektedir:

  • AB pazarına arz edilen kimyasallarla ilgili tehlikeler hakkında bilgi sağlamak için tüm aktörler için daha iyi prosedürler
  • daha basit ve netleştirilmiş etiketleme ve reklam gereklilikleri (örneğin, kimyasalların etiketleri için minimum yazı tipi boyutu ve katlanır etiketlerden yapılacak kullanım) yoluyla çevrimiçi dahil olmak üzere kimyasal tehlikelerin iletişimi
  • Komisyona (üye devletler ve endüstriye ek olarak) tehlikeli maddelerin tanımlanması prosedürünü hızlandırmak ve gerekli sınıflandırma önerilerini yapmak için yeni yetkiler
  • yeniden dolum istasyonlarında yeniden doldurulabilir kimyasal ürünler için özel kurallar

REACH yönetmeliğinin planlanan revizyonunun yanı sıra CLP’nin revizyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir yapı taşı olan sürdürülebilirlik için kimyasallar stratejisinin önemli bir unsurudur.

Sonraki Adım

Müzakere yetkisi, Konsey’in müzakere görüşünü resmileştirmektedir. Parlamentonun tutumunu kabul etmesinden sonra Konsey başkanlığına Ekim 2023’ten itibaren başlaması beklenen Avrupa Parlamentosu ile müzakereler için bir yetki sağlamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?