Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Biyosidal Kozmetik Türkiye

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN ÜTS BAŞVURU SÜREÇLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 2021/1 sayılı Bakanlık Makamı onaylı Genelge ile Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Biyosidal Modülü kullanıma açılmış ve 09.12.2021 tarihi itibari ile ÜTS Biyosidal Modülü üzerinden ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsat başvurusu alınmaya başlanmıştır.

ÜTS’de veri aktarımlarının ve ruhsat geçerlilik süresi içerisinde başvuru süreçlerinin tamamlanmasına yönelik Kurum resmi web sayfasında gerekli duyuruların defaatle yayınlanmasına rağmen sistem taratıldığında, halen başvuru yapmayan ve başvuru süreçlerini tamamlamayan firmaların bulunduğu tespit edilmiş olup bu minvalde;

21.12.2022 tarihli ve E-24931227-512.99-11304 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makam Oluru ile;

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerden 31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunmayanların ruhsatlarının iptal edileceği ve 31/12/2022 tarihi itibariyle piyasada bulundurulamayacakları,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerden 31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunan ancak ruhsatlandırma süreci devam eden ürünlerin, başvurularının 31/12/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanması şartıyla piyasada bulunabileceği, aksi halde ruhsat süreçlerinin iptal edileceği ve piyasada bulundurulamayacakları,

ÜTS Biyosidal Modülü açılmadan önce ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunmuş ancak eksikliklerini henüz tamamlamayan ve “eksiklik veri aktarımı” olarak ÜTS’ye aktarılan ürün tipi-1 ve 19 biyosidal ürünlerin 31/12/2022 tarihine kadar başvurularının oluşturulması, bu tarihten sonra eksiklik aktarım başvurularının alınmayacağı,

Kurumumuzca ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi devam eden ürün tipi-1 ve 19 biyosidal ürünlerden ÜTS’de “ruhsat veri aktarımı” olarak bulunan ve veri aktarımları tamamlanmayan ürünlerin başvurularının 31/12/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanması, aksi halde ruhsatlarının iptal edileceği kararları alınmıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?