Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Birleşik Krallık Kozmetik

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN CE ve 3 İŞARETİ KABULÜNE SÜRESİZ UZATMA

31 Temmuz 2023’te, İş ve Ticaret Bakanlığı (DBT), Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya ve Galler) piyasaya sürülen kozmetik aerosoller de dahil olmak üzere birçok ürün için CE ve ters epsilon (“3”) işaretlerinin tanınmasını süresiz olarak uzatacak bir mevzuat çıkarma niyetini duyurmuştur.

Birleşik Krallık’ta piyasaya sürülen kozmetik aerosollerin ambalajlarında UKCA işareti bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Bu işaret, aerosol kabın, Aerosol Kaplar Yönetmeliği 2009’un gerekliliklerini karşıladığını ispatlamak amacıyla etiketlere iliştirilmektedir.

Bu etiketleme gerekliliklerinin uygulanması için zaman çizelgesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

1. 31 Aralık 2020’den sonra, Birleşik Krallık’ta piyasaya arz edilen aerosollerin ya ters epsilon (“3”) ya da UKCA işaretini taşımasına izin verilmiş olup; 31 Aralık 2024 tarihine kadar her iki işaretin de etiketlerde bulunması Kabul edilmiştir.

2. 31 Aralık 2024 tarihinden sonra Birleşik Krallık’ta piyasaya arz edilen tüm aerosollerin aerosollerin UKCA işaretini taşıması zorunlu kılınmıştır.

Bununla birlikte, 31 Aralık 2027’ye kadar UKCA işaretinin alternatif olarak başka bir etikete veya ürün beraberindeki belgelere yapıştırılması uygulamanın daha pratik olması adına kabul edilmiştir.

Yeni kurallar, Birleşik Krallık’ta satılan kozmetik aerosollerin 31 Aralık 2024’ten sonra ters epsilon veya UKCA işaretini kullanmaya devam etmesine izin verecektir. Ancak duyuru sırasında yürürlükte olan resmi bir yasa teklifi sunulmamıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?